Landsbygd, land & stad    Vem som helst kan vara god på landet. Det finns ju inga frestelser där. Oscar Wilde

Landsbygd, land & stad    Jag har aldrig begripit varför någon har gått med på att vara lantbo sedan år 1400. Kingsley Amis

Landsbygd, land & stad    Om Medelpad: Såg vid såg jag såg, varthelst jag såg jag såg en såg. Okänt ursprung komihågramsa kom ihåg ramsa kom-ihåg.ramsa

Landsbygd, land & stad    Om Hallands åar: Vi skall äta ni skall laga. Okänt ursprung komihågramsa kom ihåg ramsa kom-ihåg.ramsa

Landsbygd, land & stad    Nu går det faktiskt så bra för jordbruket att det blir svårt att upprätthålla pessimismen. Arne Pilegaard Larsen

Landsbygd, land & stad    Stor stad – stor ensamhet. Latinskt ordspråk

Landsbygd, land & stad    Riv aldrig ner ett stängsel förrän du vet varför det sattes upp. Robert Frost

Landsbygd, land & stad    Allt sker till det bästa i den sämsta av världar. René Sully-Prudhomme

Landsbygd, land & stad    Världen är alltid sig själv olik, hon är alltid bullersam och mödosam att vara uti. Olaus Petri

Landsbygd, land & stad    Det finns böcker där fotnoterna, eller de kommentarer som krafsats ner i marginalen av en läsares hand, är intressantare än texten. Världen är en sådan bok. George Santayana

Landsbygd, land & stad    Han (Rudolf Kommer) sade att om man ville göra skandal på teatern i Berlin så behövdes det en mor som ägnade sig åt blodskam med två söner, en var inte nog. Arnold Bennett

Landsbygd, land & stad    Berlin är mer en världsdel än en stad. Jean Paul

Landsbygd, land & stad    Det mest påfallande när man återvänder efter tre år är Berlins goda humör, ett slags munterhet som härrör från styrkereserver. Heinrich Mann Berlin

Landsbygd, land & stad    Samtidigt som världen har blivit en by har byn blivit en myt. Jacques Berg

Landsbygd, land & stad   

Landsbygd, land & stad   

Landsbygd, land & stad   

Landsbygd, land & stad   

Landsbygd, land & stad   

Landsbygd, land & stad   

innehåll aforism.nu