Laster & lidelse    Den som inte visar sig som en vän av laster blir människors ovän. Pietro Aretino

Laster & lidelse    Det är lastens uppgift att hålla dygden inom rimliga gränser. Samuel Butler

Laster & lidelse    Den ena halvan av världen kan inte förstå den andra halvans nöjen. Jane Austen

Laster & lidelse    Skillnaden mellan lycka och nöje består i att man själv kan välja nöjena. Gustav Knuth

Laster & lidelse    Nöjen som varar för länge upphör att vara nöjen. Drottning Kristina

Laster & lidelse    Den som i ungdomen lägger sig till med små ovanor tänker inte på att de kanske antar förbrytelsers format längre fram. Hannah M. Moore

Laster & lidelse    Nöjen kan vara massproducerade, men aldrig lyckan. John Steinbeck

Laster & lidelse    Den mest raffinerade formen för masochism är skapandet. Otto Kelmer

Laster & lidelse    Masochism på andra människors bekostnad är sadism. Gabriel Laub

Laster & lidelse    Jag har alltid hyst djupt misstroende mot folk som varken röker eller dricker. De har förmodligen några fruktansvärda dolda laster. Ernest Hemingway

Laster & lidelse    Min erfarenhet är att människor utan laster inte heller har några dygder. Abraham Lincoln

Laster & lidelse    Jag föredrar en behaglig last framför en tråkig dygd. Jean-Baptiste Molière

Laster & lidelse    Det som är en last i dag kan vara en dygd i mo rgon. Henry Fielding

Laster & lidelse    Om man så visar upp hundra vackra egenskaper bedöms man ändå alltid efter sina dåliga sidor. Molière

Laster & lidelse    Lasten är sin egen belöning. Quentin Crisp

Laster & lidelse    Laster kan man lära sig även utan lärare. Seneca

Laster & lidelse    De nöjen man saknar det erforderliga modet till kallar man laster. Henry Miller

Laster & lidelse    Min erfarenhet är att människor som inte har några laster har mycket få dygder. Abraham Lincoln

Laster & lidelse    När lasterna överger oss, smickrar vi oss med att tro att det är vi som har övergett dem. François de La Rochefoucauld

Laster & lidelse    Vi har fördrag med invanda laster men fördömer nya. Latinskt ordspråk

Laster & lidelse    Att vänta på en njutning skänker ofta mer ångest än att utstå ett lidande. Colette

Laster & lidelse    En kvinna är bara en kvinna. Men en god cigarr – det är tobak. Rudyard Kipling

Laster & lidelse    Jag har gjort till en regel att aldrig röka mer än en cigarr åt gången. Mark Twain

innehåll aforism.nu