Ledare & ledarskap    Den första myten om företagsledning är att den existerar. Den andra myten om företagsledning är att framgång har med skicklighet att göra. Robert Heller

Ledare & ledarskap    Jag måste följa dem. jag är ju för fan deras ledare. Andrew Bonar Law

Ledare & ledarskap    Massorna följer en ledare som marscherar tjugo steg framför, men om han är tusen steg framför ser de honom inte och följer honom inte. Georg Brandes

Ledare & ledarskap    Undervisning gör folket lätt att leda men svårt att kommendera, lätt att regera men omöjligt att förslava. Lord Brougham

Ledare & ledarskap    Direktörer vandrar ogärna i skogen, de kan ju inte få någon utdelning på sångfåglama. Sacha Distel

Ledare & ledarskap    Att fråga vem som ska vara chef är som att fråga vem som ska vara tenor i kvartetten. Naturligtvis är det den som kan sjunga tenor. Henry Ford

Ledare & ledarskap    Den stora massan som fordrar att bli ledd hatar alltid sin ledare. William Hazlitt

Ledare & ledarskap    En viss grad av charlataneri är absolut nödvändig för en effektiv ledning. Eric Hoffer

Ledare & ledarskap    Vi vill inte vara som ledarna under den franska revolutionen som sade: "Där går mitt folk. Jag måste komma underfund med vart de går så att jag kan leda dem." John F. Kennedy

Ledare & ledarskap    En ledare är bäst när folk knappast vet att han finns, inte lika god när folk lyder och hyllar honom, dålig när de avskyr honom. Lao Zi

Ledare & ledarskap    Den verklige ledaren måste dyka ned i folkets källa. Vladimir Iljitj Lenin

Ledare & ledarskap    En dumskalle på en hög post är som en man på toppen av ett högt berg. Allt ter sig smått för honom, och han ser liten ut för alla. W. Matsch

Ledare & ledarskap    Om en blind leder en blind faller båda i gropen. Matteus 15:14

Ledare & ledarskap    I stilla väder är alla skickliga sjömän. Margaret Riis

Ledare & ledarskap    Näst efter mat och sex är ledarens starkaste drivkraft att tala om för andra hur de ska utföra hans arbete. Margaret Riis

Ledare & ledarskap    Ingen ledare, hur stor personlighet han än är, är så viktig för folket som dess egen intellektuella utveckling. G. W. Russell

Ledare & ledarskap    En ledare är någon som har en gränslös användning för de andra. Antoine de Saint-Exupéry

Ledare & ledarskap    Man ska älska dem man ger order, men man ska inte tala om det för dem. Antoine de Saint-Exupéry

Ledare & ledarskap    Det finns två sätt att förstöra ett folk. Antingen fördömer man det som helhet eller också tvingar man det att förneka de ledare det har valt. Det sista är det värsta. Jean-Paul Sartre

Ledare & ledarskap    Ledaren är den våg som driver skeppet framåt. Lev Tolstoj

Ledare & ledarskap    I perioder när det inte finns någon ledning står samhället stilla. Framsteg uppstår när djärva, dugliga ledare griper möjligheten att ändra förhållandena till det bättre. Harry S. Truman

Ledare & ledarskap    De som försöker leda folket kan göra det endast genom att följa pöbeln. Oscar Wilde

Ledare & ledarskap    Det är med förebilder som med spöken: kommer man dem inpå livet, kallar man dem vid namn, så upplöses de i rök. Barbara Bondy

Ledare & ledarskap    Förebilder blir aktade, men inte älskade. John Flanagan

Ledare & ledarskap    En dålig general är bättre än två goda. Napoleon I

Ledare & ledarskap    Då och då bör man slå ihjäl en amiral för att sporra de övriga. Voltaire

Ledare & ledarskap    En framgångsrik ledare är den som kan delegera bort allt ansvar, vända all kritik mot andra och själv ta hela äran. Ronald Reagan

Ledare & ledarskap    En ledare uppstår först när det redan finns ett följe. Ludwig Marcuse

Ledare & ledarskap    Ledare är den som förstår att göra sig själv överflödig. Gerhard Schwarz toché

Ledare & ledarskap    Att inte bestämma är också att bestämma. Harvey Cox

Ledare & ledarskap    Dit nålen går följer tråden snällt efter. Ryskt ordspråk

Ledare & ledarskap    Alla kan hålla i rodret när sjön vilar stilla. Publilius Syrus

Ledare & ledarskap    Den store ledaren har inget behov av att gå i täten – för honom räcker det med att visa fårdriktningen. Henry Miller

Ledare & ledarskap    En ledare är en människa som har förmågan att få andra att göra vad de inte vill och tycka om det. Harry S. Truman

Ledare & ledarskap    Konsten att vara furste är att göra det goda personligen och det onda genom en ställföreträdare. Angel Ganivet

Ledare & ledarskap    När han tar en stat i besittning bör erövraren väl övertänka de stränga åtgärder som kan bli nödvändiga och sedan utföra dem i ett enda slag ... alla grymheter bör begås på en enda gång.
Niccolò Machiavelli

innehåll aforism.nu