Löften    Det bästa sättet att hålla sitt ord är att inte ge det. Napoleon I

Löften    Men om du nu inte vill ge mig ditt hedersord på det – kan du inte lova mig det? Samuel Goldwyn

Löften    Vi lovar i enlighet med våra förhoppningar och håller i enlighet med våra farhågor. François de la Rochefoucauld

Löften    Den som mest ovilligt avger ett löfte är snarast att hålla det. Jean-Jacques Rousseau

Löften    Ord, liksom glasögon, gör allting suddigare som de inte gör klarare. Joseph Joubert

Löften    Stora ord följs sällan av goda gärningar. Danskt ordspråk

Löften    Det finns ordspråk som sju gånger om har överlevat tusenåriga ekar. Harry Martinson

innehåll aforism.nu