Människan    Människan är hundens föreställning om Gud. Holbrook Jackson

Människan    Man måste umgås med människor för att lära sig undgå dem. Artur Lundkvist

Människan    Det finns många kloka människor, men det finns också många som inte är riktigt kloka. Okänt ursprung

Människan    Alla människor borde behandlas som luft – något absolut livsnödvändigt. Stig Johansson

Människan    Alla narrar bär inte bjällror. Okänt ursprung

Människan    Alltför många människor rusar genom livet för att undkomma något som inte förföljer dem. Okänt ursprung

Människan    Är du medmänniska eller motmänniska? Okänt ursprung

Människan    Att det inte finns något att hämta hos en del beror helt enkelt på att de är tomma. Okänt ursprung

Människan    Att en del klagar över hur svårt det är att vara människa beror helt enkelt på att de aldrig försökt. Stig Johansson

Människan    Att göra en människa galen är lätt. Tag ifrån honom allt. Titta så konstigt han bär sig åt. Okänt ursprung

Människan    Att människan är den ädlaste varelsen framgår redan av att ingen annan varelse ännu har motsagt henne. Okänt ursprung

Människan    Att uppföra sig väl är att vara vaken för andra människors känslor. Om man är det, då uppför man sig väl, oavsett vilken sorts gaffel man använder. Okänt ursprung

Människan    Bara mycket få människor tycks vara beredda att vara mänskliga – och att ta ansvaret för det. Okänt ursprung

Människan    Bland idel främmande människor händer det att man inte ens känner igen sig själv. Okänt ursprung

Människan    De flesta människor är som Gotland: en bebodd ö med ringmur, men en önskan om en fast förbindelse. Okänt ursprung

Människan    De flesta människor lever ett liv i stilla förtvivlan. Okänt ursprung

Människan    De flesta människor lever i ruinerna av sina vanor. Jean Cocteau

Människan    Den människa som flyttar ett berg, börjar med att bära bort små stenar. Okänt ursprung

Människan    Den människa som måste vara på en viss plats exakt klockan fem har redan fått hela eftermiddagen förstörd. Okänt ursprung

Människan    Den mest förvirrande uppmaning man kan få är att uppföra sig som folk. Stig Johansson

Människan    Den moderna människan är lika välbyggd som en försvarsanläggning, och ungefär lika intagande. Stig Johansson

Människan    Det är bara ytliga människor som känner sig själva. Okänt ursprung

Människan    Det är betydligt fler människor som pratas sönder och samman än som tigs ihjäl. Okänt ursprung

Människan    Det är lättare att älska mänskligheten i stort än att älska sin granne. Eric Hoffer

Människan    Det är med en del människor som med telefonautomater – de fungerar bara för utgående samtal. Stig Johansson

Människan    Det är med gem som med människor – endast ett fåtal används till det de är avsedda för. Stig Johansson

Människan    Det är möjligt att människorna inte blir bättre av att få det bättre, men det är i varje fall uppenbart att de blir sämre av att hindra andra från att få det bättre. Okänt ursprung

Människan    Det enda sättet att göra en människa mer trovärdig är att tro på henne. Okänt ursprung

Människan    Det enda vi är, är apor med bilnycklar. Okänt ursprung

Människan    Det finns alla möjliga typer, för att inte tala om alla omöjliga. Okänt ursprung

Människan    Det finns de som alltid är så öppenhjärtiga att man undrar vad de egentligen döljer. Okänt ursprung

Människan    Det finns de som tror att allemansrätten också gäller den mänskliga naturen. Stig Johansson

Människan    Det finns inget som visar bättre prov på ens kvickhet än en fabriksgjord skämtskylt som fem miljoner andra redan har. Okänt ursprung

Människan    Det finns människor som alltid är på jakt efter något nytt. Aldrig finner de lugn och ro. De är som markattor, som utan ro kastar sig från gren till gren. Okänt ursprung

Människan    Det finns människor som inte bara kastar av sig sitt ok, utan också snidar något vackert av det. Stig Johansson

Människan    Det finns människor som inte har andra sprickor i fasaden än ögonen. Stig Johansson

Människan    Det finns människor som inte tror på storken fast de har sett den med egna ögon. Okänt ursprung

Människan    Det finns människor som säger sig vara så trötta på livet att de är beredda på att begå självmord. Samma människor kan bli mycket oroade över en förkylning. Stig Johansson

Människan    Det finns tillfällen då man skulle vilja hänga hela den mänskliga rasen och göra slut på farsen. August Strindberg

Människan    Det råder inget tvivel om att människor är ett material som går att forma – ofta känner jag hur ont det gör. Okänt ursprung

Människan    Det vi klagar mest på hos andra människor är sådant som vi inte gillar hos oss själva. Okänt ursprung

Människan    En absolut opålitlig människa vet man alltid var man har. Carl Hammarén

Människan    En del människor är precis som de verkar vara. Stig Johansson

Människan    En del människor är så opålitliga att de till och med överger sig själva. Okänt ursprung

Människan    En del människor får en att känna sig hemma. Andra får en att längta hem. Okänt ursprung

Människan    En del människor fattar ståndpunkt och sedan fattar de ingenting mer. Okänt ursprung

Människan    En del människor fungerar som en sorts bollplank åt andra. Stig Johansson

Människan    En del människor som klappar dig i ryggen letar bara efter ett ställe mjukt nog att sätta kniven i. Okänt ursprung

Människan    En del människor syns nästan inte. Man upptäcker dem av en slump, ungefär som ett gömställe. Stig Johansson

Människan    En del människor tar sig själva på så stort allvar så det blir omöjligt för någon annan att göra det. Okänt ursprung

Människan    En fotgängare är en människa i livsfara. En vandrare är en människa i sinnesjämvikt. Okänt ursprung

Människan    En människa har vanligen själv de goda eller dåliga egenskaper som hon tillskriver mänskligheten. William Shenstone

Människan    En människa med ett enda ur vet vad klockan är. En som har två är aldrig säker. Okänt ursprung

Människan    En narr finner alltid en större narr som beundrar honom. Okänt ursprung

Människan    En stor människa är den, som inte har förlorat sitt barnahjärta. Meng-Tse

Människan    En svag människa är tveksam före ett beslut, en stark människa efteråt. Karl Kraus

Människan    Goda tankar bär god frukt, dålig tankar bär dålig frukt – och människan är sin egen trädgårdsmästare. Okänt ursprung

Människan    Gör dig aldrig fri ifrån din längtan – för vad vore vi utan den? Okänt ursprung

Människan    I likhet med pusselbitar passar vi alla in någonstans – men inte alltid i samma pussel. Stig Johansson

Människan    I varje människa finns någonting att älska. Okänt ursprung

Människan    Inga är så tomma som de, som är fulla av sig själva. Okänt ursprung

Människan    Inga människor sänker sig så djupt som de som vill komma upp sig här i världen. Okänt ursprung

Människan    Jag är en människa, så spotta på mig. Jag är en människa, se här på min famn. Okänt ursprung

Människan    Jag är ingen särskilt bra människa – men jag är en. Stig Johansson

Människan    Jag har aldrig varit särskilt imponerad av en lejontämjares mod; i buren går han i alla fall säker för medmänniskor! Okänt ursprung

Människan    Jag har haft mera besvär med mig själv än med någon annan människa jag någonsin träffat. Okänt ursprung

Människan    Jag kan väl inte rekommendera sex, droger och galenskap till alla, men de har alltid funkat för mig. Okänt ursprung

Människan    Jag tror att jag har funnit den felande länken mellan djuret och den civiliserade människan. Det är vi. Konrad Lorenz

Människan    Jag tycker om människan, men jag tycker mindre bra om människor. Okänt ursprung

Människan    Man är ju inte mer än människa, och vissa dagar är man inte ens det. Okänt ursprung

Människan    Man är väl inte sämre människa än att man kan ändra sig – jo, det är man förresten. Okänt ursprung

Människan    Man bör inte försöka sätta sig på andra människor. Det är inte bara osympatiskt – det är rätt obekvämt också. Okänt ursprung

Människan    Man måste göra sig omtyckt, för människorna är bara rättvisa mot dem de tycker om. Joseph Joubert

Människan    Man ska inte långt under ytan på en del människor förrän man märker syrebristen. Stig Johansson

Människan    Många behövde en ny människa, men köpte sig en ny rock. Okänt ursprung

Människan    Många människor kan man aldrig ge den uppskattning de är värda – det skulle vara en oartighet. Stig Johansson

Människan    Många miljoner människor vimsar omkring på jorden för att hitta den längsta omvägen till graven. Robert Storm Petersen

Människan    Människan älskar sällskap även om det bara är ett litet brinnande ljus. Okänt ursprung

Människan    Människan är den enda varelsen som vägrar vara den hon är. Okänt ursprung

Människan    Människan är ett sentimentalt kräk som älskar skymning, musik, vemod och bedövning. Okänt ursprung

Människan    Människan är född till att leva, hon behöver inte förbereda sig på det. Okänt ursprung

Människan    Människan är som ett allmänt bråk där täljaren representerar vad hon är och nämnaren vad hon tror sig vara. Ju större nämnaren är desto mindre är bråket. Okänt ursprung

Människan    Människan härstammar från aporna, men det syns mer på somliga. Okänt ursprung

Människan    Människan leker endast när hon i fullaste mening är människa, och hon är endast helt människa när hon leker. Okänt ursprung

Människan    Människor använder talet bara för att dölja tankarna. Voltaire

Människan    Människor ogillar alltid det som de själva är ur stånd att utföra. Drottning Kristina

Människan    Människorna har blivit sina redskaps redskap. Okänt ursprung

Människan    Människorna kan delas i två grupper: en som går före och uträttar något och en som kommer efter och kritiserar hans arbete därför att det inte blev utfört på annat sätt. Seneca d. y.

Människan    Mänskligheten står inte ut med mycket verklighet. Thomas Stearns Eliot

Människan    När en människa lever upp är det sällan till sina ideal. Stig Johansson

Människan    När lasterna överger oss smickrar vi oss med att tro att det är vi som har övergett dem. François de la Rochefoucauld

Människan    När två människor är riktigt tillfreds med varandra, kan man oftast vara säker på att de misstar sig. Okänt ursprung

Människan    När vissa människor har nått toppen på samhällsstegen sparkar de undan den. Okänt ursprung

Människan    Om 50 miljoner människor säger en dumhet är det ändå en dumhet. Anatole France

Människan    Om man vill totalt bryta ned en människa, så behöver man bara göra hennes arbete meningslöst. Okänt ursprung

Människan    Om människan vore fullkomlig skulle hon hata sig själv. Okänt ursprung

Människan    På vissa grindar borde det finnas en skylt: "Varning för ägaren". Okänt ursprung

Människan    Rätt perspektiv på människor är ofta omvänt – de blir mindre ju närmare de kommer. Okänt ursprung

Människan    Retar du dig på saker som är små så är du väl inte större än så. Okänt ursprung

Människan    Säg ingenting ont om en människa, om du inte med visshet vet, att det är sant; och om du vet, att det är sant, så fråga dig själv: varför säger jag det? Okänt ursprung

Människan    Se upp för bocken framifrån, hästen bakifrån och för en falsk människa från alla sidor. Okänt ursprung

Människan    Somliga människor gör vad som helst för att slippa göra något. Okänt ursprung

Människan    Summan av alla udda människor är ett stort antal jämna par. Stig Johansson

Människan    Svängdörrarna hackade sönder folkmassan till människor. Okänt ursprung

Människan    Tankar hoppar som loppor från den ena människan till den andra, men de biter inte alla. Okänt ursprung

Människan    Utan hopp, och utan att ha någon riktig plan längre, försökte Arthur och Fenchurch tränga sig fram genom folkmassan, men eftersom hela folkmassan försökte tränga sig fram genom folkmassan, så kom de ingen vart. Douglas Adams

Människan    Vad ger man en människa som har allt? Massor av antibiotika. Okänt ursprung

Människan    Vänlighet består i förmågan att älska människor mer än de förtjänar. Okänt ursprung

Människan    Vår människokunskap försörjs i regel av ett fåtal huvudleverantörer. Okänt ursprung

Människan    Varje människa är född med en yxa inombords. Den som ej nått inre samling hugger sig själv i stycken. Okänt ursprung

Människan    Varje människa är som Gud har skapat henne, och ofta sämre. Miguel de Cervantes Saavedra

Människan    Vi är alla lika mycket värda – men räknas i olika valutor. Okänt ursprung

Människan    Vi är så fåfänga att vi till och med bryr oss om vad de vi inte bryr oss om tycker om oss. Okänt ursprung

Människan    Vi kokar vid olika grader. Okänt ursprung

Människan    Vi lever i en tidsålder då man är stolt över maskiner som tänker och misstänksam mot varje människa som försöker göra det. Okänt ursprung

Människan    Vi ska inte kassera människor – vi ska placera dem. Okänt ursprung

Människan    Vilt främmande människor är inte vildare än andra. Okänt ursprung

Människan    Vissa människor är som fabriker, fulla med skit som de gärna delar med sig av. Okänt ursprung

Människan    "Man är inte äldre än man känner sig." Men det kan ju vara illa nog. Carl Hammarén

Människan    Ålder spelar ingen roll om man inte är en ost. Okänt ursprung

Människan    Ålderdom skyddar inte mot dårskap, men väl mot moderskap. Okänt ursprung

Människan    Ålderdomen är livets avvänjningskur. Okänt ursprung

Människan    Ålderdomen är nästan det enda vi får utan att anstränga oss. Okänt ursprung

Människan    Ålderdomen kommer sällan ensam. Okänt ursprung

Människan    Ålderdomen minns, ungdomen bara finns, det ändrar ingen på. Det är bara så. Okänt ursprung

Människan    Åldern är bra för hälsan. Man spiller t.ex. ut ganska mycket av den alkohol man gärna skulle vilja dricka. André Gide

Människan    Åldern är någonting som kanske inte visar sig i en kvinnas ansikte så tydligt dessa dagar, men den visar sig när hon ska gå uppför en kulle. Okänt ursprung

Människan    Åldern kan vara vacker, så länge den fungerar. Okänt ursprung

Människan    Åldern saknar vänlighet, som torrt väder saknar dagg. Ordspråk från Kina

Människan    Åldringars goda råd är som vintersolen: de lyser på oss, men de värmer inte. Luc de Clapiers Vauvenargues

Människan    Allting är relativt, även åldern. August Strindberg

Människan    Allting jämnar ut sig. När man får mindre hår att kamma, får man mera ansikte att tvätta. Groucho Marx

Människan    Att åldras är som att bestiga berg, man blir lite andfådd men man får mycket bättre utsikt. Ingrid Bergman

Människan    Att bli gammal är att hellre umgås med döda som lever än med levande som är döda. Okänt ursprung

Människan    De bitande kommentarerna kommer egentligen först när man har tappat tänderna. Okänt ursprung

Människan    De flesta tror att när man blir gammal får man ge upp sina tidigare aktiviteter. Jag för min del tror att man blir gammal därför att man ger upp saker och ting. Okänt ursprung

Människan    De gamla ska man ära, de unga ska man lära. Ordspråk från Island

Människan    De gamla tror allting, de medelålders misstänker allting, de unga vet allting. Oscar Wilde

Människan    De små mopsarna tror att de är stora därför att de inte längre växer. Okänt ursprung

Människan    De unga tror att de gamla är tokiga, och de gamla vet att ungdomarna är det. Ordspråk från England

Människan    Den enda fördelen med att vara ung är att man slipper tänka sig för innan man sätter upp någonting på vinden. Okänt ursprung

Människan    Det är aldrig försent att ha en lycklig barndom. Okänt ursprung

Människan    Det är bättre att vara gammal än död. Birgitte Bardot

Människan    Det är ingen konst att bli gammal. Konsten är att härda ut med det. Johann Wolfgang von Goethe

Människan    Det är lättare att bli äldre än visare. Okänt ursprung

Människan    Det är med åren som med snapsarna; det är de sista som knäcker en. Ordspråk från Norge

Människan    Det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för djävligt. Hjalmar Söderberg

Människan    Det avgörande är inte hur gammal du är utan hur du är gammal. Femina

Människan    Det finns många vars förflutna består av en massa år som egentligen inte blev av. Okänt ursprung

Människan    Det heter inte 50-åringar längre. Det heter återanvända tonåringar. Okänt ursprung

Människan    Det man först och främst bör spara för kommande dagar är sig själv. Okänt ursprung

Människan    Det sägs att att det är naturligt att bli gammal. Jag tycker att det kändes naturligare när jag var yngre. Okänt ursprung

Människan    Du vet att du håller på att bli gammal när ljusen kostar mer än tårtan. Bob Hope

Människan    Efter fyrtio år syns det på ens utsida hur man vårdat insidan. Okänt ursprung

Människan    Efter hand som åren går, sackar förståndet efter. Okänt ursprung

Människan    En 40-årig man vet ungefär hälften så mycket som han visste när han var 20. Okänt ursprung

Människan    En pojke blir vuxen tre år innan hans föräldrar tror det och ungefär två år efter han tror det själv. Lewis B. Hershey

Människan    Ett klokt barn blir en tanklös tonåring, som blir en oförstående mor, som blir en klok farmor eller mormor, som kan umgås under angenäma former med sitt kloka barnbarn. Okänt ursprung

Människan    Ett par vita streck på gatan kan vara till stor glädje för den som kommit upp i övergångsåldern. Okänt ursprung

Människan    Ett säkert tecken på att man inte längre är helt ung, är att nästan alla människor man träffar för första gången påminner om någon annan. Okänt ursprung

Människan    Felet med livet är inte bara att det är så kort. Det går också åt fel håll. Carl Hammarén

Människan    Förr var det vin, kvinnor och sång. Så här på äldre dar får man vara nöjd med normal avföring. Okänt ursprung

Människan    Först glömmer man namn, sedan glömmer man ansikten, sen glömmer man att dra upp gylfen, sen glömmer man att dra ner gylfen. Leo Rosenberg

Människan    Från födelsen till artonårsåldern behöver flickan goda föräldrar, från arton till trettiofem behöver hon skönhet och därefter en stark personlighet. Efter femtifem behöver hon dessutom ha gott om pengar. Okänt ursprung

Människan    Gör du inga dumheter som ung, gör du dem som gammal. Okänt ursprung

Människan    Hjälp mig! Jag har gått vilse i generationsklyftan! Okänt ursprung

Människan    Höjdhopp är ingenting för äldre idrottsmän. Det heter ju "Old man river!". Okänt ursprung

Människan    I julas kunde jag fira min trettonde bröllopsdag. Det är ett personligt rekord. Okänt ursprung

Människan    Jag är egentligen inte så här gammal. De förväxlade mig med en annan baby på BB. Ronald Reagan

Människan    Jag börjar nog bli gammal. Jag har ingen lust att stampa i vattenpölar längre. Okänt ursprung

Människan    Jag har nått till den period i livet då man vaknar varje morgon och räknar krämporna. Om de inte är fler än sju – då stiger jag tacksamt upp till en ny dag. Okänt ursprung

Människan    Jag märker hur jag blir starkare med åren. Också mina svagheter blir starkare. Margareta Ekström

Människan    Jag vägrar medge att jag är mer än femtiotvå även om det gör mina söner oäkta. Nancy Astor

Människan    Jag vet inte hur du har det med åldrandet. För min del såg jag det inte ens nalkas. Det högg mig i ryggen. Okänt ursprung

Människan    Jag vill väl inte påstå att hon är gammal, men det var så många ljus på hennes födelsedagstårta, att taket tog fyr. Okänt ursprung

Människan    Ju äldre en människa blir desto längre skolväg hade hon som barn. Okänt ursprung

Människan    Ju längre man predikar för ungdomen, desto äldre blir den – och då är det försent. Okänt ursprung

Människan    Livet är en enda lång uttröttningsprocess. Okänt ursprung

Människan    Man är bara ung en gång, men man kan förbli omogen för evigt. Okänt ursprung

Människan    Man är inte äldre än man känner sig, och man vet inte hur gammal man är förrän man tittar i spegeln, och där har man strängt taget ingenting att göra. Okänt ursprung

Människan    Man blir aldrig för gammal för att bli vuxen. Okänt ursprung

Människan    Man blir inte vuxen förrän man vågar vara barnslig. Okänt ursprung

Människan    Man blir yngre för var dag som går – om man räknar tiden som är kvar. Okänt ursprung

Människan    Man märker att man börjar bli gammal när man är glad för att polisen patrullerar i tunnelbanan. Okänt ursprung

Människan    Man vill gärna leva länge, men man vill inte bli gammal. Jonathan Swift

Människan    Medelåldern är den tid då man är tillräckligt gammal för att veta vad man inte bör göra, men tillräckligt ung för att göra det ändå. Okänt ursprung

Människan    Medelålders har man blivit när man av två frestelser väljer den som man kan komma hem tidigast ifrån. D. B.

Människan    När jag var ung och fager var min mamma rädd att någon otäck karl skulle röva bort mig. Nuförtiden kan jag bara önska det. Okänt ursprung

Människan    När man åker tillbaka till sin barndomsstad, upptäcker man att det man har saknat inte är det gamla huset, utan sin barndom. Okänt ursprung

Människan    När man är gammal så ser man illa, hör illa och luktar illa. Okänt ursprung

Människan    När man är tjugo år, har man löst världsgåtan, vid trettio börjar man tänka över den, och vid fyrtio finner man den olöslig. August Strindberg

Människan    När man får se det som man älskat och ärat över allting skymfas och smutsas av en ny ungdom – då vet man vad klockan är slagen. Då är man gammal. Okänt ursprung

Människan    Nog mognar man med åren. Men surnar man inte också? Okänt ursprung

Människan    Nyss beundrade man mig för att jag redan lärt mig gå. Snart beundrade man mig för att jag ännu kan gå! Däremellan: ett steg. Margareta Ekström

Människan    Om 48 år är jag pensionär, är ledig hela dagarna och kan göra vad jag vill. Men då kommer jag varken att vilja, våga eller orka. Så jag gör allt jag vill nu istället. Okänt ursprung

Människan    Om bara ungdomen visste, om bara ålderdomen kunde. Okänt ursprung

Människan    På ett klassmöte upptäcker man att de flesta människor i ens egen ålder är mycket äldre än man själv. Okänt ursprung

Människan    Pensionärshemmet byggdes nära sjön för att de gamla skulle få ro. Okänt ursprung

Människan    Stor är den man som inte förlorar sitt barnahjärta. Okänt ursprung

Människan    Ung hustru hjälper gammal man till graven. Okänt ursprung

Människan    Unga människor tycker att de gamla är tokar, men gamla människor vet att de unga är det. George Chapman

Människan    Ungdom är ett fel, som går över med åren. Ordspråk från Norge

Människan    Ungdomen är de snabba förändringarnas tid. Mellan tolv och sjutton till exempel, åldras föräldrarna hela tjugo år. Okänt ursprung

Människan    Ungdomen är ett förgängligt ting, det är så sant som det är skrivet. Ålderdomen däremot, den räcker resten av livet. Okänt ursprung

Människan    Ungdomen skulle vara ett idealiskt tillstånd om den kom lite senare i livet. Lord Asquith

Människan    Ungdomens planta är ålderdomens frukt. Okänt ursprung

Människan    Upp till trettio års ålder får man värme av sin fru, efter de trettio skänks värme av starka drycker, vid livets slut värmer inte ens elden på härden. Okänt ursprung

Människan    Vad gör det om hundra år? Okänt ursprung

Människan    Vår förmåga att bli tröstade försvinner med mjölktänderna. Stig Johansson

Människan    Var omogen minst tre gånger om dagen, så håller du dig ung. Okänt ursprung

Människan    Varför ensam, när man kan vara 65? Gå med i pensionärsföreningen. Okänt ursprung

Människan    Varför skulle jag växa upp? Det här är mycket roligare! Okänt ursprung

Människan    Varje ålder har sina fördelar, man upptäcker det bara försent. Okänt ursprung

Människan    Varje ålder måste ha sina leksaker. Okänt ursprung

Människan    Varje generation skrattar åt de gamla modena, men följer troget de nya. Okänt ursprung

Människan    Vart tar alla vackra flickor vägen, och var kommer alla fula gummor ifrån? Okänt ursprung

Människan    Vi behöver gamla vänner för att hjälpa oss att åldras, och nya vänner för att hålla oss unga. Okänt ursprung

Människan    Vi blir varken bättre eller sämre när vi åldras – bara mer lika oss själva. Okänt ursprung

Människan    Vi kämpar alla emot den ström som går tillbaka in i det förflutna. Okänt ursprung

Människan    Vi vuxna är emigranter från barndomshemmens riken. Vi längtar alla tillbaka. Okänt ursprung

Människan    Vild ungdom gör mild ålderdom. Okänt ursprung

Människan    Vill du vara gammal länge, så ska du tidigt bli gammal. Okänt ursprung

Människan    Vill man leva länge ska man vara slank, nykterist och rökfri – men då finns det liksom ingen anledning. Stig Johansson

Människan    En väluppfostrad människas kvalitet kan man i regel värdera på hennes sätt att umgås med ouppfostrade människor. Okänd

Människan    Nudism är bastu utan ånga. Ralph Boller nudist

Människan    Hos en nudist har en ficktjuv ingen chans. Georg Thomalla nudism

Människan    En nudist som ärver en textilfabrik förblir inte nudist någon längre tid. Peter Ustinov nudism

Människan    Den som vet att han är en narr är ingen stor narr. Chuang Tzu

Människan    Det finns många narrar som uppför sig som om de vore kloka. Varför skulle då inte en klok människa uppföra sig som om hon vore en narr? Salvador Dali

Människan    Narren är en människa som väntar sig att sådant ska ske som aldrig sker. George Eliot narr

Människan    Den dummaste kvinna kan konsten att linda en klok man runt sitt lillfinger, men för att behandla en narr på rätt sätt krävs en mycket klok kvinna. André Maurois

Människan    Den störste narren är den som ännu aldrig i sitt liv har begått en dumhet. Miguel de Unamuno narr

Människan    Vad är en narr? Kanske ingenting annat än en hygglig själ som nöjer sig med lite. Kunde det tänkas att en narr egentligen är klok? Paul Valéry

Människan    Narraktighet är ett skyddsetui mot omvärlden. Peter Bamm

Människan    Narraktighet är den direkta jakten efter lycka och skönhet. George Bernard Shaw

Människan    Många människor som beviljas "den sista tjänsten" beviljas samtidigt den första. Okänt ursprung

Människan    Människan har ett hårt hjärta och ömtåliga inälvor. Georges Bernanos

Människan    Människorna måste vänja sig vid att leva utan något mål, och det är inte så lätt som man tror. Emile M. Cioran

Människan    Jag tror att den bästa definitionen på människan lyder; otacksam tvåbent varelse. Fjodor Dostojevskij

Människan    Rikt begåvade människor är i regel fattiga på hjärtats godhet. Theodor Fontane

Människan    De flesta människor är enligt min uppfattning beundransvärda med hänsyn till sina arvsanlag, medfödda drifter och den uppfostran föräldrarna, skolan och samhället har gett dem. Einar Geert-Jørgensen

Människan    Människan: Det första samtal naturen hade med Gud. Johann Wolfgang von Goethe

Människan    Människor placeras alltjämt i ett helvete, där de blir kränkta, nedvärderade och plågade för att samhället ska "skydda" sig mot de fantasibilder det självt har frambringat. Emma Goldman

Människan    Även dem som vi älskar är ju bara människor. Eva Hemmer Hansen

Människan    Människor som lever på att få ordning på saker och ting har inget emot att det sker huller om buller. William Hazlitt

Människan    Allt som händer en människa liknar i grund och botten den människa det händer. Aldous Huxley

Människan    Att vara människa betyder att vara ensam bland människor. Karol lrzykowski

Människan    När tusen människor säger samma sak är det antingen Guds röst eller en stor dumhet. Karol Irzykowski

Människan    När allt kommer omkring finns det bara en ras, den mänskliga. Inom den finns såväl intellektuellt högtstående som superidioter. Grethe Kemp

Människan    Människan: En apa som har sluppit igenom censuren. Gabriel Laub

Människan    Människan? En biprodukt av kärleken. Stanislaw Jerzy Lec

Människan    I varje människa finns något av alla människor. Georg Christoph Lichtenberg

Människan    Människan själv är en hemlighet, och all humanitet bygger på vördnad för människans hemlighet. Thomas Mann

Människan    Människan är det enda djur som kan – eller bör – rodna. Mark Twain

Människan    Människan är ett exempel på naturens oerhörda tålamod. Christian Morgenstern

Människan    En människa som känner sina gränser blir inte så lätt att överskrida. Harold Nicolson

Människan    Om alla människor visste vad de säger om varandra skulle det inte finnas fyra vänner i världen. Blaise Pascal

Människan    Många miljoner människor vimsar omkring på jorden för att hitta den längsta omvägen till graven. Robert Storm Petersen

Människan    Bland människor finns det långt fler kopior än original. Pablo Picasso

Människan    Många människor är så goda skådespelare att de kan hålla en ärlig mask i tjugo år medan de lurar och bedrar. Mikal Rode

Människan    Många människor är alldeles förtjusande när de själva får bestämma vem de ska vara förtjusande mot. Mikal Rode

Människan    Människorna är klarsynta bakåt, skumögda i nuet, blinda inför det förestående. Hans Ruin

Människan    En god människa är den vars åsikter och handlingar behagar makthavarna. Bertrand Russell

Människan    Människorna borde lära av pingvinerna. Bland dem är arbetsfördelningen sådan att den gynnar den kvinnliga parten. Mary Scott

Människan    Många människor saknar bara några laster för att vara fullkomliga. Marie de Sévigné

Människan    Människan är den enda levande varelse som har en dålig uppfattning om sig själv. George Bernard Shaw

Människan    Människor som talar högtidligt som marmorpelare med djupt inhuggna inskriptioner avslöjar sig ofta som reklampelare där tiden klistrats för med affischer. Aleksander Swietochowski

Människan    Det krävs mer uppmärksamhet för att upptäcka de små mänskliga svagheterna än de stora, precis som det krävs mer för att upptäcka lössen än lejonen. Aleksander Swietochowski

Människan    Det är möjligt att människorna inte blir bättre av att få det bättre, men det är i alla fall klart att de blir sämre av att hindra andra från att få det bättre. Villy Sørensen

Människan    De flesta människor är bara karikatyrer av sina egna möjligheter. Sydney Tremayne

Människan    Människan kan bara ha ett visst antal tänder, hårstrån och idéer. Den tid kommer obevekligen när hon mister sina tänder, sitt hår och sina idéer. François de Voltaire

Människan    Människan är en förnuftsvarelse som alltid tappar tålamodet när man fordrar av henne att hon ska handla efter förnuftets lagar. Oscar Wilde

Människan    Visionären väljer en katt; betongmänniskan en hund. Hamlet måste ha haft en katt. Bland platonikerna, eller kattälskarna, återfinns seglare, poeter och ficktjuvar. Bland aristotelikerna, eller hundälskama, återfinns soldater, fotbollsspelare och rånare. Okänt ursprung djur

Människan    Människor förråder dina hemligheter, din vänskap och din kärlek. Djur sviker dig aldrig. Brigitte Bardot

Människan    Människan är det enda djur som har tråkigt. Erich Fromm

Människan    Efter månget samtal med människor vill man klappa en hund, le mot en apa och ta av sig hatten för en elefant. Maksim Gorkij djur

Människan    Om den moderna civiliserade människan vore tvungen att egenhändigt döda de djur som hon äter skulle antalet vegetarianer stiga astronomiskt. Christian Morgenstern

Människan    I dag tror vi att människan härstammar från djuren. Men kan det inte tänkas att djuren är utlöpare av mänskligheten, retarderade exemplar av människan, människan i ett steg av hejdad utveckling? Christian Morgenstern djur

Människan    När människor förnekar sin släktskap med djuren sker det ofta under skällande, väsande eller morrande. Mikal Rode djur

Människan    Den som är grym mot djur kan inte vara en god människa. Arthur Schopenhauer

Människan    Det händer ofta att en människa har mänskligare förbindelser med en katt eller en hund än med någon mänsklig varelse. Henry David Thoreau djur

Människan    Djur har följande fördelar framför människan; de har inga teologer som undervisar dem, deras begravning kostar dem ingenting och ingen inleder en process om deras testamente. François de Voltaire

Människan    Att känna en människa är detsamma som att älska henne eller tycka synd om henne. Marie von Ebner-Eschenbach

Människan    Människokärlek är moralens väsen, människokunskap är klokhetens väsen. Konfucius

Människan    Man kan inte förstå människorna om man inte erkänner att matematiken har samma rötter som poesin, nämligen fantasins gåva. José Ortega y Gasset

Människan    Man känner inte en människa förrän man har stått med henne på ett isflak som hela tiden blir mindre. Carl Erik Saya

Människan    Att skolas i människokunskap är lika nödvändigt för köpmannen som all annan skolgång. C. F. Tietgen

Människan    Den som visar mänskligheten tillbaka till dess gränser är värd mer uppskattning än den som stöder den i dess strävan efter det omåttliga. Friedrich Hebbel

Människan    Mänskligheten består av två skilda släkten; de som lånar och de som lånar ut. Charles Lamb

Människan    Den som inte betraktar mänskligheten med ett oändligt tålamod blir dess fiende. Manès Sperber

Människan    Massornas viktigaste egenskap är behovet av att växa. Elias Canetti

Människan    Massornas lycka heter tvång. Sigmund Graff

Människan    Konsumenterna är våra dagars proletariat. Helmut Arntzen konsument affär handel köpare utsugning

Människan    Det finns inga ointressanta ämnen, bara ointressanta människor. Gilbert Keith Chesterton

Människan    Man kan få ut en människa ur gettot, men man kan inte få ut gettot ur en människa. Leon Spinks

Människan    En fotgängare är en man som har två bilar, en fru och en vuxen dotter. Okänt ursprung

Människan    Det finns två slags fotgängare: de snabba och de döda. Mel J. Wolter

Människan    Det är enfaldigt att låtsas att vi människor under ytan alla är lika. Sanningen är i själva verket att vi alla är kannibaler, mördare, förrädare, lögnare, hycklare och ryggradslösa kräk. Henry Miller

Människan    Världen består av tre sorters människor: de som inte står ut med Picasso, de som inte står ut med Rafael och de som aldrig har hört talas om någon av dem. John White

Människan    En otrevlig person har det ofta trevligt själv. Bo Björkström

Människan    Rökare är också människor – fast inte lika länge. Okänt ursprung rökning ohälsa död döden svart humor

Människan    Smokers are also human beings – but not for as long. T-shirt with smoking skeleton by Vincent Van Gogh rökning ohälsa död döden svart humor

Människan    En människas liv kan indelas i tre stadier: ungdom, medelålder, och "Gud vad du ser bra ut". Red Skelton

Människan    Det påstås att långa människor lever längre än korta. Det är inte sant. De är helt enkelt så långa att man stöter på dem överallt. Margaret Smith

Människan    Om du inte kan skratta åt dig själv, skratta åt andra. Bobby Slayton

Människan    En cyniker är inte bara en som drar bittra slutsatser av det förflutna, han är också den första att dra bittra slutsatser om framtiden. Sydney Harris

Människan    Om du vill förbättra ditt minne, låna folk pengar. Okänt ursprung

Människan    De flesta människor har i alla fall någon slags tro, åtminstone vet de vilken de skall hålla sig borta ifrån. John Erskine

Människan    Vissa människor för lycka med sig vart de än går, andra när de går. Oscar Wilde

Människan    Jag skvallrar aldrig, men jag kan berätta vilka som gör det. Judy Hampton

Människan    Att sluta röka är det enklaste som finns. Jag borde veta för jag har gjort det tusentals gånger. Mark Twain

Människan    Glöm inte bort att berätta för alla att det är en hemlighet. Gerald F. Lieberman

Människan    Vi var några personer som försökte bilda ett anarkistiskt samhälle, men det fungerade inte eftersom folk inte höll sig till reglerna. Alan Bennett

Människan    Det finns ingenting så irriterande som när två människor fortsätter prata, trots att du har avbrutit dem. Mark Twain

Människan    Man bör aldrig glömma att societeten hellre vill bli underhållen än undervisad. Adolf von Knigge

Människan    Jag gillade varuhusdetektiven som sade att han träffat på en massa folk som var överraskade över att de stulit – men aldrig någon som var förvånad över att han hade betalat två gånger. Margaret Phillips tankspriddhet

Människan    En pedant är en som prydligt viker ihop kalsongerna innan han lägger dem i tvättkorgen. Okänt ursprung

Människan    Den som inte bjuder mig på sitt bröllop får inte se mig på sin begravning. Arabiskt ordspråk hämd

Människan    Ingen glömmer någonsin var han grävde ner stridsyxan. Kin Hubbard hämd

Människan    Inbilskhet är Guds gåva till små människor. Engelskt ordspråk

Människan    Många får rykte om sig att vara kvicka, bara för att förlora anseendet om att vara förståndiga. Baltasar Gracián kvickhet

Människan    En stor mans banaliteter kallas kvickheter. Alexander Chase makt fjäsk fjäskande vitsig

Människan    Vad kvicka människor är tråkiga! P. A. C. de Beaumarchais kvickhet

Människan    När du är trött på en människa, ge henne ett lån. Ryskt ordspråk banker

Människan    Det tråkiga med mindervärdeskomplex är att fel människor har dem. Jacques Tati

Människan   Det finns bara två sorters människor; de rättfärdiga som tror sig vara syndare; syndarna som tror sig vara rättfärdiga. Blaise Pascal

Människan    Var människa är som Gud skapade henne, ack ja, ofta värre. Miguel de Cervantes Saavedra

Människan    Vilka uslingar vanligt hederligt folk är! Émile Zola

Människan    När en människa börjar kalla sig själv realist tänker hon göra någonting hon skäms för. Sydney J Harris

Människan    Jag vet bara tre sätt att existera i samhället; man måste vara tiggare, tjuv eller daglönare. Honoré Gabriel de Riqueti de Mirabeau

Människan    Samhället består inte av människorna, utan av relationerna mellan dem. Arnold Toynbee

Människan    Samhället går stadigt framåt i takt med vetandet. Svansen är nu där huvudet var för några generationer sedan. Men det är alltjämt samma avstånd mellan huvud och svans. Thomas Macaulay

Människan    Våra själar behöver kläder lika väl som våra kroppar. Samuel Butler

Människan    Det är en skam att vi lever i en tid då det är lättare att spränga en atom än en norm. Albert Einstein

Människan    Uran reagerar inte på känslor. Egon Bahr

Människan    Atomklyvning: Hårklyveri på mänsklighetens huvud. Gabriel Laub

Människan    Atomen är vårt minsta porträtt; den avslöjar vår styrka som rädsla. Max Rychner

Människan    Vad är det för människor som inte tål att se blod men klarar att se tårar? Nicolaus Cybinski

innehåll aforism.nu