Mod    Överste Catheart var en modig man som aldrig tvekade att erbjuda att skicka sina män mot vilket fiendemål som helst. Joseph Heller

Mod    Om du håller huvudet kallt när alla andra förlorar sina, är det möjligt att du helt enkelt inte har fattat situationen. Jean Kerr

Mod    Endast de som också känner fruktan är verkligt modiga. De andra är bara dumdristiga. Willy Brandt

Mod    Det var förvånande hur modigt han försvarade sin feghet. Nicolaus Cybinski toché svart humor ironi sarkasm

Mod    Mod är en fråga om försiktig balans. Gottfried Edel

Mod    En hjälte är inte tapprare än en vanlig människa, men han förblir tapper fem minuter längre. Ralph Waldo Emerson

Mod    Många blir modiga först när de inte ser någon annan utväg. William Faulkner

Mod    Man upptäcker inga nya världsdelar om man inte har mod att lämna alla kuster ur sikte. André Gide

Mod    Det är betydligt lättare att dö i skyttegraven än att arbeta 365 dagar om året. Che Guevara

Mod    Vi har mindre behov av mod till uppfostran än av uppfostran till mod. Hildegard Hamm-Brücher

Mod    Hellre dö upprätt än leva på knä. Dolores Ibarruri (La Pasionairia)

Mod    Mod beror framför allt på viljan att vara modig. Ellen Key

Mod    Mod är inget annat än fruktan som man inte visar. Sergio Leone

Mod    Mod kan mätas endast efter vem som står på ens egen sida och vem som inte gör det. Ludwig Marcuse

Mod    Man måste lära folket att frukta sig självt för att ge det mod. Karl Marx

Mod    Det hör modet till att också visa det. Carl Merz

Mod    Den som inte vet är modig, den som vet är rädd. Alberto Moravia

Mod    Mod är rädslans avfallsprodukt. Rudolf Rolfs

Mod    Det finns människor som till och med saknar mod att vara fega. Markus M. Ronner

Mod    Mod är ofta brist på insikt, medan feghet inte sällan beror på tillförlitliga upplysningar. Peter Ustinov

Mod    Mod är vågstycket att klara mer än man kan. Heinrich Wiesner

Mod    Det gäller att ha mod att vara den man är och inte tappa modet för att man är den man är. Okänt ursprung toché missmod missmodighet självkänsla depression depressionism svart humor

Mod    Den var modig som åt det första ostronet! Ordspråk från Frankrike Tack till Barbro Boija

Mod    Mod blir aldrig omodernt. Ordspråk från England

Mod    Dristigt vågat är halvt vunnet. Ordspråk från Danmark

Mod    Modet behöver ögon såväl som armar. Ordspråk från Skottland

Mod    Den är rädd, som ej törs skälva. Peder Låle

Mod    Apan sade: Den tappre dog på grund av tapperhet. Ordspråk från Ghana-Ashanti

Mod    Den som inte har mod, måste ha ben. Ordspråk från Italien

Mod    Fega krakar håller knotorna hela. Ordspråk från Jamaica

Mod    Det finns ingen medicin mot rädslan. Ordspråk från Skottland

Mod    Mod föder handling, men turen bestämmer resultatet. Gammalgrekiskt ordspråk

Mod    Gott mod är halva livet. Belgiskt-Flamlänskt ordspråk

Mod    Den fege kallar dig försiktig och den girige sparsam. Latinskt ordspråk

Mod    Efter krigets slut finns många tappra. Ordspråk från Ryssland

Mod    Jag stod under den kalla duschen i tio minuter. I morgon skall jag vrida på vattnet. Henny Youngman

Mod    Den som inte äger mod måste i gengäld ha snabba ben. Italienskt ordspråk

Mod    Vilken ynkrygg som helst kan utkämpa en strid när han är säker på att vinna; men visa mig den som har mod att kämpa när han är säker på att förlora. George Eliot

Mod    Alla är modiga när fienden flyr. Italienskt ordspråk

Mod    Jag besitter knappast något mod, men jag uppför mig som om jag hade det, vilket kanske blir samma sak. Gustave Flaubert

Mod    Mod är rädslan för att verka feg. Horace Smith

Mod    Verkligt mod är att ensam göra det man skulle kunna göra i andras närvaro. François de La Rochefoucauld

innehåll aforism.nu