Moral, etik & synd    Moralen är etikens praxis. Okänt ursprung

Moral, etik & synd    Nomenklaturans moral: Allt är tillåtet. Paul E. Tiek politik makthavare toché politiker toché pamp pampar facket fackpampar minister ministrar ssu ardalan shekarabi nordendorph nordendorf thomas östros bedrägeri lo metall laila freivalts mona sahlin bosse ringholm sverker olofsson skandia percy barnevik

Moral, etik & synd    I dessa flygkaostider: Ryanair har i alla fall inte ändrat sin servicenivå — den kan inte bli lägre....! Paul E. Tiek flyg resor överbokat avgifter avgift toché ironi sarkasm dålig service oskäliga avgifter stanstead flygresor nidvisa svarta listan affärsetik

Moral, etik & synd    Schizofren dubbelmoral: Att i familjehederns namn mörda sina döttrar men inte sina kriminella söner. Paul E. Tiek hedersbegreppet oskuld ungmö orörd mord misshandel heder gangster kriminella gäng OG Hells Angels toché hedersrelaterat våld patriarkat organiserad brottslighet kvinnoförtryck jämställdhet hjärnsläpp idioti mord misshandel förtryck etik oetiskt kriminellt dubbelmoral

Moral, etik & synd    Absolut moral: Allt är förbjudet. Gabriel Laub

Moral, etik & synd    Vi är inte mer omoraliska än våra fäder. Vi är bara lite tankspridda när vi glömmer att dra för gardinerna. Pierre Daninos

Moral, etik & synd    Moral är kanske inget annat än en form för den yttersta ondskan. Henry François Becque

Moral, etik & synd    Moral är inget annat än en reglering av egoismen. Jeremy Bentham

Moral, etik & synd    Vad moral är märker man starkast när man bryter med den av moraliska skäl. Frithiof Brandt

Moral, etik & synd    Det finns få sysselsättningar som skadar moralen så mycket som att sysselsätta sig med moralen. Bertolt Brecht

Moral, etik & synd    Jag har övergett den moraliska ståndpunkten. Moral leder till abstraktion och orättfärdighet. Den ger upphov till fanatism och förblindelse. Den som är dygdig måste hugga av huvuden. Albert Camus

Moral, etik & synd    Prostituerade säljer sin moral, inte sin kropp. Gifta kvinnor gör tvärtom. Nicolaus Cybinski prostitution sexhandel pyscha gatflicka hora vänstra vänsterprassel bedra bedraga otrohet otrogen

Moral, etik & synd    Politik utan moral leder raka vägen till opportunism. Makt utan moral fångas in av intressen och ideologier. Marion Dönhoff

Moral, etik & synd    Det är kanske smärtsamt för många att erkänna det, men även moralen är säsongspräglad och underkastad modet. Federico Fellini

Moral, etik & synd    Moral är den permanenta kampen mot hormonernas uppror. Federico Fellini

Moral, etik & synd    Vi säger att de människor vilkas sinnen är annorlunda beskaffade än vårt eget är farliga, och vi kallar dem omoraliska som inte hyllar vår moral. Anatole France

Moral, etik & synd    Majoritetens laster är vad man kallar för moral. Jean Genet

Moral, etik & synd    Moralen är en munkorg för viljan, logiken en stigbygel för anden. Franz Grillparzer

Moral, etik & synd    Moral är det man känner sig nöjd med sig själv efter, omoral är det man känner sig usel efter. Ernest Hemingway

Moral, etik & synd    Den officiella moralen är något man kräver av andra, men verkliga moralkrav kan man rimligen bara ställa på sig själv. Poul Henningsen

Moral, etik & synd    Förr var det prästerna som administrerade moralen. Nu är det politikerna. Det har den inte blivit bättre av. Johannes Hohlenberg

Moral, etik & synd    Moral är att kämpa för det som man tycker är rätt och mot det man tycker är orätt, och det är samma sak med politiken. Frode Jakobsen

Moral, etik & synd    När en man hävdar att han förstår kvinnorna uppför han sig illa. När han verkligen förstår dem har han ingen god moral. Henry James

Moral, etik & synd    En man som älskar upptäcker moralen. En kvinna som älskar glömmer den. Ben Johnson

Moral, etik & synd    Moraliskt mod är en sällsyntare företeelse än tapperhet i strid och hög intelligens. Robert Kennedy

Moral, etik & synd    Mången kälkborgare blir illamående därför att han sticker det moraliska pekfingret för djupt i halsen. Hanns-Hemann Kersten

Moral, etik & synd    Moralen sjunker hela tiden allt djupare. Många kvinnor bedrar till och med sin älskare med sin egen äkta man. Gabriel Laub

Moral, etik & synd    Moral är en fråga om konventioner eller kontant betalning. Stanislaw Jerzy Lec

Moral, etik & synd    Allt har blivit sämre utom en sak som har blivit bättre; flickornas moral har sjunkit. Robert Lembke

Moral, etik & synd    All moral måste komma ur hjärtats överflöd. Gotthold Ephraim Lessing

Moral, etik & synd    Det kallas omoraliskt när andra gör det som man själv har lust att göra. Otto Ludwig

Moral, etik & synd    Är det inte egendomligt att de amoraliska säger så mycket moraliskt och moralisterna så mycket amoraliskt? Henry Miller

Moral, etik & synd    I moralen räknas endast avsikten, i konsten endast resultatet. Henry de Montherlant

Moral, etik & synd    Moralen är ett permanent angrepp på den starkares rätt. Thomas Niederreuther politik makthavare politiker toché pamp pampar facket fackpampar minister ministrar ssu ardalan shekarabi nordendorph nordendorf thomas östros bedrägeri lo metall laila freivalts mona sahlin bosse ringholm skandia percy barnevik

Moral, etik & synd    Moralens intolerans är ett uttryck för människornas svaghet. Friedrich Nietzsche

Moral, etik & synd    Moral är något vi ålägger oss för att begränsa oss, för att inte bli ensamma, för att inte bli skyldiga. Moralen är destruktiv. Leif Panduro

Moral, etik & synd    Den som tror att moral och politik inte hör ihop kommer aldrig att förstå vad vare sig moral eller politik är. Robert Pedersen

Moral, etik & synd    Moralen fordrar att man gör sin plikt av pliktkänsla, rätten tillåter också andra drivfjädrar. Gustav Radbruch

Moral, etik & synd    Det finns endast en moral, liksom det bara finns en geometri. Det är ord som saknar pluralform. Moralen, i sin egenskap av rättfärdighetens och samvetets dotter, är en universalreligion. Antoine de Rivarol

Moral, etik & synd    Man känner ofta ett samhälle bättre på dess avfall än på dess moral. Harvey Scott

Moral, etik & synd    Den moderna mänskligheten har en dubbelmoral, en som vi predikar men inte tillämpar och en som vi tillämpar men inte predikar. George Bernard Shaw

Moral, etik & synd    Det finns en enda sann moral för varje människa, men den enda sanna moralen är inte likadan för alla människor. George Bernard Shaw

Moral, etik & synd    Varje kultur har sin moral. Det finns lika många typer av moral som det finns kulturer. Oswald Spengler

Moral, etik & synd    Moral utan intelligens har både fördelar och nackdelar. Intelligens utan moral är ett slags svagsinthet. Viggo Starcke

Moral, etik & synd    Dubbelmoral är bra, förlorar man den ena har man den andra kvar. Henrik Tikkanen

Moral, etik & synd    Allt angenämt är antingen omoraliskt eller fettbildande. Liva Weel

Moral, etik & synd    Moral är alltid den sista tillflykten för människor som inte förstår sig på skönheten. Oscar Wilde

Moral, etik & synd    Av alla attityder är den moraliska den oanständigaste. Oscar Wilde

Moral, etik & synd    Moralister är människor som ordinerar hostmedicin åt andra när de själva råkar hosta. Wolfgang Gruner

Moral, etik & synd    Moralpredikanter har sällan moralisk begåvning. Heinrich Nüsse

Moral, etik & synd    Moralister avstår från alla nöjen, frånsett det att blanda sig i andra människors nöjen. Bertrand Russell

Moral, etik & synd    Att göra det enda riktiga tillgrips stundom som en sista utväg. Nicken Malmström

Moral, etik & synd    Synd avlar synd. Ordspråk från Saxo

Moral, etik & synd    En synd är ingen synd, förrän den blir känd. Ordspråk från Norge

Moral, etik & synd    Utan synd ingen frälsning. Ordspråk från Ryssland

Moral, etik & synd    Syndens rikedom går åt till att göra bot. Ordspråk från Indien-Hindi

Moral, etik & synd    Vad är moral? En rättskänsla som av överklassen disciplinerats i avsikt att narra underklassen till ett stillsamt levnadssätt. August Strindberg

Moral, etik & synd    Är moralen nedlagd i människans natur från begynnelsen? Visst inte! Den förändras efter klimat, jordmån och överklassens gottfinnande. August Strindberg

Moral, etik & synd    I vilket fall är moralen strängast? I förhållandet mellan könen. Varför det då?. Emedan på detta beror underklassens tillväxt, vilken om den vore överlämnad åt friheten skulle kunna bli skadlig för överklassen. August Strindberg

Moral, etik & synd    Vad har överklassen för morallag? Godtycket! August Strindberg

Moral, etik & synd    Vad menas med osedligt? Det som bryter mot överklassens tillfälliga morallag. August Strindberg

Moral, etik & synd    Är det osedligt att blotta sin kropp? Icke i varma länder, bara i kalla, och där icke alltid? August Strindberg

Moral, etik & synd    Är det osedligt att framställa det dolda? Icke i erkända konstverk? August Strindberg

Moral, etik & synd    När fikonlöven faller är det höst i Tabuistan. Ralph Boller dubbelmoral skenhelighet

Moral, etik & synd    Med fikonlöven började civilisationens historia. Eugen Gürster dubbelmoral skenhelighet

Moral, etik & synd    Äntligen har vi nått så långt att fikonen är viktigare än fikonlöven. Lore Lorentz dubbelmoral skenhelighet

Moral, etik & synd    Etik: En naturbeskrivning av dygderna. Friedrich Hegel

Moral, etik & synd    Definition på en etiker: Samvetsestet. Walter Hilsbecher

Moral, etik & synd    Etik är det till det gränslösa utvidgade ansvaret för allt som lever. Albert Schweitzer

Moral, etik & synd    Etik är vetenskapen om den mänskliga plikten. David Swing

Moral, etik & synd    Moralisk indignation består till 2 procent av moral, till 48 procent av indignation och till 50 procent av avund. Vittorio de Sica

Moral, etik & synd    Väl predikar den som lever väl, och någon annan teologi känner inte jag. Miguel de Cervantes

Moral, etik & synd    En man med hög moral är den kristne som sitter med fyra äss. Mark Twain

Moral, etik & synd    Ett dåligt samvete är uppfinningarnas moder. Okänt ursprung samvetet

Moral, etik & synd    Hans samvete var rent. Han använde det aldrig. Stanislaw J Lee samvetet

Moral, etik & synd     Samvetet är en svärmor vars besök aldrig tar slut. H L Mencken samvete

Moral, etik & synd    Ett dåligt samvete är dock i stånd att göra livet intressant. Søren Kierkegaard samvetet

Moral, etik & synd    Man må säga vad ont man vill om ett syndigt leverne – men det är allmänbildande. Hjalmar Bergman synd

Moral, etik & synd    Är det inte synd, så är det inget nöje. Norskt ordspråk

Moral, etik & synd    Skandal för världen är det som väcker anstöt; den syndar inte som syndar i det tysta. Molière synd

Moral, etik & synd    Säga vad man vill om de tio budorden. Det går inte att komma ifrån ett behagligt faktum; de är bara tio. H L Mencken synd

Moral, etik & synd     Det bästa för själen är det tillstånd då man inte syndar men känner sig syndig. Leo Tolstoj synd

Moral, etik & synd     Det är något grundläggande fel med den som inte vill bryta mot något av de tio budorden. John Kenneth Galbraith synd

Moral, etik & synd    Jesus dog för våra synder. skall vi då göra hans martyrskap meningslöst genom att inte begå dem? Jules Feiffer synd

Moral, etik & synd    Att fela är mänskligt – men det känns gudomliga. Mae West synd

Moral, etik & synd     Moralens väktare är aldrig bekymrade för sig själva, utan bara för andra. Helge Krog

Moral, etik & synd     Moral är inte det vi gör, utan det vi hade tänkt göra. Bette Midler

Moral, etik & synd    Moral är att leva på ett sådant sätt att det absolut inte är något nöje att leva. Edith Piaf

Moral, etik & synd    Var sparsam med din moral till de tillfällen då du verkligen behöver den! Åke Janzon

Moral, etik & synd     Moralister är människor som kliar sig själva där det kliar på andra. Samuel Beckett

Moral, etik & synd     Den som inte har dåligt samvete har över huvud taget inget. Thomas Niederreuther

Moral, etik & synd    Samvetet är själens röst, passionernas är kroppens. Jean-Jacques Rousseau

Moral, etik & synd    De synder man mest ångrar på gamla dar är de man inte begått. Svenskt ordspråk

Moral, etik & synd     Den som vill ta honung i kupan får finna sig i att bli stungen. Arabiskt ordspråk

Moral, etik & synd     En furstes tyranni i en oligarki är inte så farligt för det allmänna bästa som borgarnas apati i en demokrati. Charles de Montesquieu

Moral, etik & synd     Först hämtade de kommunisterna, och jag sa inget för jag var inte kommunist. Så hämtade de arbetarna och fackföreningsfolket, och jag sa inget för jag var inte fackföreningsmedlem. Så hämtade de katolikerna och judarna, och jag sa inget för jag var protestant. Till sist hämtade de mig, och så fanns det inte längre någon kvar som kunde säga något. Martin Niemöller apati

Moral, etik & synd     Den svåraste synden mot våra medmänniskor är inte att hata dem – men att vara likgiltig inför dem, det är essensen av omänsklighet. George Bernard Shaw apati

Moral, etik & synd     Förmågan att vara omoralisk skiljer människan från djuren. Heywood Brown

innehåll aforism.nu