Ödmjukhet    Om jag bara vore lite ödmjuk skulle jag vara fullkomlig. Ted Turner

Ödmjukhet    Det är svårt att vara ödmjuk när man är så stor som jag. Muhammad Ali

Ödmjukhet    Ödmjukhet är en bomb utan lunta. Wolfgang Herbst

Ödmjukhet    Man bör böja sig i stoftet när man har begått ett fel – men man bör inte bli kvar där. Franeois René de Chateaubriand

innehåll aforism.nu