Råd & rådgivare    Det är lika lätt att öppna ett ostron utan kniv som en advokats mun utan arvode. Barten Holyday

Råd & rådgivare    Jag vill inte veta av någon advokat som talar om vad jag inte får göra. Jag anlitar honom för att tala om hur jag skall göra det jag vill göra. J Pierpont Morgan

Råd & rådgivare    Det enda man kan göra med goda råd är att lämna dem vidare. Själv har man aldrig någon nytta av dem. Oscar Wilde

Råd & rådgivare    Det finns inget problem här i världen som inte skulle kunna lösas om folk helt enkelt lydde mina råd. Gore Vidal

Råd & rådgivare    Man ber aldrig om råd annat än för att få sin egen uppfattning bekräftad. William Osler

Råd & rådgivare    När någon kommer till mig och ber om råd tar jag reda på vad det är för råd han vill ha, och så ger jag honom det. Josh Billings

Råd & rådgivare    Ta råd av din hustru och gör sedan tvärtom. Arabiskt ordspråk

Råd & rådgivare    Jag vill inte ha en advokat som talar om för mig vad jag inte får göra. Jag anlitar honom för att tala om för mig hurjag skall kunna göra det jag vill göra. J P. Morgan

Råd & rådgivare    Råd till en man över femtio; håll sinnet öppet och kylskåpsdörren stängd. Okänt ursprung

Råd & rådgivare    Råd är sällan välkomna, och de som bäst behöver dem tycker alltid sämst om dem. Lord Chesterfield

Råd & rådgivare    Alla tar emot goda råd utom de som bäst behöver dem. Tyskt ordspråk

Råd & rådgivare    Den ber förgäves om råd som inte vill följa det. Franskt ordspråk

Råd & rådgivare    Rådgör inte med någon när du vill uträtta en god gärning. Turkiskt ordspråk

Råd & rådgivare    Goda råd är de förslag du ger andra i förhoppning att de skall verka till din förmån. Ambrose Bierce

innehåll aforism.nu