Rätt & rättvisa    Den man som går till domstolen mister ofta en oxe för att vinna en katt. Rumänskt ordspråk

Rätt & rättvisa    Rättvisa är bara för fattiga och rika – alla vi andra har för mycket att förlora. Paul E. Tiek rättsröta justitiemord domstol domstolar lagen rättegång tvist skadesstånd rättegångskostnad rättegångskostnader tingsrätt hovrätt högsta domstolen

Rätt & rättvisa    Orätt handlar ofta den som ingenting gör, inte bara den som gör något. Marcus Aurelius

Rätt & rättvisa    Den starkares rätt är den starkaste orätten. Marie von Ebner-Eschenbach justitiemord pampvälde maktmissbruk orätt

Rätt & rättvisa    Det kan ofta vara mycket orätt att utöva rätt. Marie von Ebner-Eschenbach justitiemord pampvälde maktmissbruk orätt

Rätt & rättvisa    Skriv i sand de orättfärdigheter du utsätts för – mejsla i sten de välgärningar som vederfars dig. Benjamin Franklin

Rätt & rättvisa    Skarpsinnigheten överger sällan snillrika män när de har fel. Johann Wolfgang von Goethe

Rätt & rättvisa    Man är aldrig mer benägen att begå orättfärdigheter än när man har orätt. Johann Pew Hebel justitiemord pampvälde maktmissbruk plus sverker olofsson infotainer orätt

Rätt & rättvisa    Stridigheter varar inte länge om felet alltid ligger på ena sidan. François de La Rochefoucauld

Rätt & rättvisa    Kvinnor har lätt att skilja mellan rätt och fel. Mannen har alltid fel. Jerry Lewis

Rätt & rättvisa    Orättfärdighet framkallar till sist oavhängighet. François de Voltaire

Rätt & rättvisa    När andra är ense med mig får jag alltid en känsla av att jag har fel. Oscar Wilde

Rätt & rättvisa    Rätten härskar också när den tar fel. Latinskt ordspråk

Rätt & rättvisa    Lagar skall inte vara fällor att fånga förbrytare i utan fyrtorn som varnar den intet ont anande sjöfararen och räddar honom från skeppsbrott. Okänd

Rätt & rättvisa    Nöden bryter mot alla lagar, men därför behöver man ju inte stifta lagar som skapar mer nöd. Otto Ludwig

Rätt & rättvisa    Vi har inte lagfäst rätt till middag, däremot lagfäst rätt till middagsrast. Wieslaw Brudzinski hunger

Rätt & rättvisa    Samhället består av två klasser. Den ena har mer mat än aptit, den andra mer aptit än mat. Nicolas-Sébastien Chamfort hunger

Rätt & rättvisa    En tom mage är ingen god politisk rådgivare. Albert Einstein hunger

Rätt & rättvisa    Vi lever i en förryckt värld. Människor dör av svält medan knähundar omkommer av övergödning. Norman Mailer hunger

Rätt & rättvisa    Gränsen mellan svält och vrede är tunn. John Steinbeck hunger

Rätt & rättvisa    Världen kommer inte att leva i harmoni så länge två tredjedelar av dess invånare har svårt att över huvud taget leva i den. U. Thant hunger

Rätt & rättvisa    Tänk, fast en miljard människor svälter känner jag inte en enda av dem. Henrik Tikkanen hunger

Rätt & rättvisa    Orättvisa är ganska lätt att bära. Det som svider är rättvisa. H L Mencken

Rätt & rättvisa    En jury består av tolv personer som utsetts för att bestämma vem som har den bästa advokaten. Robert Frost

Rätt & rättvisa    Ju mer fördärvad staten är desto fler är lagarna. Tacitus

Rätt & rättvisa    Jag är villig att medge att jag inte alltid har rätt, men jag har aldrig fel. Samuel Goldwyn

Rätt & rättvisa    Jag betraktar numera domstolar inte som katedraler utan snarare som kasinon. Richard Ingrams

Rätt & rättvisa     Hellre fria än fälla. Latinskt ordspråk

Rätt & rättvisa    En mager förlikning är bättre än en fet process. Svenskt ordspråk

Rätt & rättvisa    Det hör inte hit, sa domaren om rättvisan. Svenskt ordstäv

Rätt & rättvisa    Lagar är aldrig så effektiva som seder. Adlai Stevenson

Rätt & rättvisa    Lagar utan straff är som klockor utan kläppar. Tjeckiskt ordspråk

Rätt & rättvisa    Lagarna är som spindelns nät; getingen tar sig igenom, flugan fastnar. Ryskt ordspråk

Rätt & rättvisa     Att tillfoga någon orätt är mer förnedrande än att lida en oförrätt. Platon

Rätt & rättvisa     Inte ens de opartiska är opartiska. De är för rättvisan. Stanislaw Jerzy Lec

Rätt & rättvisa    Det finns ingen farligare fiende till rättfärdigheten än egenrättfärdigheten. Richard Schmid rättfärdighet egenrättfärdighet

innehåll aforism.nu