Reklam & PR    En del människor är födda stora. Andra förvärvar sin storhet. Andra återigen anställer public relations-personal. Daniel J Boorstin

Reklam & PR    Artister som sjunger om människoförtryck i Chile och Nicaragua, men som aldrig har framfört en enda vers om Sovjets illdåd i Afgahnistan, kan inte tas på allvar. Deras musik speglar inget människorättspatos utan är ren och skär vänsterpropaganda. Paul E. Tiek (om M. Wiehe & B. Afselius m.fl.)politik propaganda socialism kommunism patos

Reklam & PR    Lobbyisten är en svans som viftar med hunden. Wayne Morse lobby lobbyist påverkan manipulering

Reklam & PR    Annonsering är det billigaste sätt som finns att sälja varor. Särskilt om de är värdelösa. Sinclair Lewis

Reklam & PR    Relamslogan gatuentreprenör: Låt inte andra grusa era planer.

Reklam & PR    Reklamslogan renhållningsbolag: Vi är företaget som kan ta hur mycket skit som helst. Renova

Reklam & PR    Att ljuga fungerar inte i reklam. Tim Bell

Reklam & PR    Reklam är kunskapen att kunna hålla fast en människohjärna länge nog för att kunna lura pengar av den. Stephen Cock

Reklam & PR    Hälften av de pengar jag ger ut på reklam är bortkastade, och problemet är att jag inte vet vilken hälft. John Wanamaker

Reklam & PR    Du kan lura allihopa hela tiden om annonseringen är riktigt skött och budgeten tillräcklig. Joseph F Levine

Reklam & PR    Reklam är konsten att hejda den mänskliga tanken länge nog för att lura av den pengar. Stephen Leacock

Reklam & PR    Reklam är konsten att göra hela lögner av halvsanningar. Edgar A. Shoaff

Reklam & PR    Den som intar främsta platsen spelar sällan huvudrollen. Johann Wolfgang von Goethe ryktbarhet

Reklam & PR    Vi vill alla ha rykte om oss att vara frikostiga, och vi vill köpa det billigt. Mignon McLaughlin ryktbarhet

Reklam & PR    Allt rykte är farligt; gott bringar avund, dåligt skam. Engelskt ordspråk ryktbarhet

innehåll aforism.nu