Sanning & lögn    Billiga saker är inte bra, bra saker är inte billiga. Kinesiskt ordspråk varor produkter kvalitet kvalité snålhet snålheten bedrar visheten

Sanning & lögn    En infotainer i TV ljuger sällan medvetet – han vränger bara sanningen ut och in, och gärna lite till. Paul E. Tiek plus sverker olofsson programledare tv-profil svt desinformation sarkasm ironi toché svart eller vitt opartiskhet partiskhet saklighet osaklighet osakligt sakligt justitiemord

Sanning & lögn    Vi måste lära våra barn att alltid tala sannolikt. Så att dom förstår att det som hände i Harrisburg inte kan hända här, eftersom det ju inte ens kunde hända där, vilket ju hade varit mycket mera sannolikt med tanke på att det var där det hände! Tage Danielsson svart humor obegripligt ordvrängning

Sanning & lögn    Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten John F. Kennedy ateism toché teism fundamentalism religion fanatism vidskepelse gudstro

Sanning & lögn    Objektivitet är det vi vill att andra människor ska visa inför andra människor. Gabriel Laub

Sanning & lögn    Objektivitet är de översta tio tusens subjektivitet. Thomas Niederreuther

Sanning & lögn    En lögn är vad som blir följden när någon talar om sig själv. Daniel Ambühl

Sanning & lögn    Den största lögnen är ordet sanning. Daniel Ambühl

Sanning & lögn    Det finns människor som aldrig ljuger; de döda. Daniel Ambühl

Sanning & lögn    Alla som tänker innan de talar ljuger. Daniel Ambühl

Sanning & lögn    Om lögnaren skulle komma på tanken att säga sanningen är det ändå ingen som tror honom. Okänd

Sanning & lögn    Man ska inte ljuga om sanningen kan skada lika mycket. Okänd

Sanning & lögn    Kvinnor älskar lögnen, som räddar deras stolthet, men aldrig en föga smickrande sanning. Gertrude Atherton

Sanning & lögn    Sanningen är att vi alla ljuger och mest när vi tror att vi talar sanning. Ruth Bengtson

Sanning & lögn    I sista instans beror det bara på lögnens sanningshalt. Thomas Bernhard

Sanning & lögn    Aldrig ljugs det så mycket som före ett parti whist, under ett krig och efter en jakt. Otto von Bismarck

Sanning & lögn    Den som inte känner sanningen är bara en dumbom. Den som känner den och kallar den för en lögn är en förbrytare. Bertolt Brecht osaklighet bristande saklighet partiskhet bristande opartiskhet plus sverker olofsson justitiemord infotainer

Sanning & lögn    Allt fler sanningar utger sig för att vara lögner så att de ska dra till sig fler åhörare. Wieslaw Brudzinski

Sanning & lögn    Lögnen – en stuntman som ersätter sanningen i farliga situationer. Wieslaw Brudzinski

Sanning & lögn    En lögn kan löpa halvvägs runt jorden innan sanningen har fått på sig stövlarna. James Callaghan

Sanning & lögn    Om sanningen ska fram är det ofta behändigare att sticka hål på en lögn. Erling Christiansson toché

Sanning & lögn    Ett halvtomt glas vin är visserligen också halvfullt, men en halv lögn är ingalunda en halv sanning. Jean Cocteau

Sanning & lögn    En vänlig lögn ligger ofta närmare sanningen än brutal ärlighet. Nicolaus Cybinski

Sanning & lögn    Alla lögner rostar. Hans Leopold Davi

Sanning & lögn    Det finns tre slags lögner; lögn, förbannad lögn och statistik. Benjamin Disraeli

Sanning & lögn    För att göra sanningen sannolikare måste man absolut blanda i lite lögn. Fjodor Dostojevskij

Sanning & lögn    Om man säger sanningen blir reaktionen: "Det måste vara lögn." Om man ljuger säger folk: "Är det sant?" Henny Ebert

Sanning & lögn    Hur oanständig är inte den nakna sanningen. Hur anständig är inte den rena lögnen. Ruth Greiber

Sanning & lögn    Vi får aldrig glömma att den första lilla lögn som uttalas för sanningens skull, den första lilla orättfärdiga handling som begås i rättfärdighetens namn, den första lilla oansvariga gärning som accepteras med hänvisning till helheten, kort sagt, första gången den allmänna vaksamheten sviktar är det ofelbart början till slutet. Václav Havel

Sanning & lögn    Sanningen är illa tåld. Därför är lögnen det man hör mest. Helle Horstkamp

Sanning & lögn    Den stora sanningen och den lilla lögnen kan ibland vara identiska. Anni Jacobsen

Sanning & lögn    En medveten lögn är en förvanskad sanning. Johannes V. Jensen

Sanning & lögn    Sanningen ersätts av förträngning, men förträngning betyder lögn. Jevgenij Jevtusjenko

Sanning & lögn    De flesta känner sanningen men tycker inte om den, och därför kommer den inte lika långt som lögnen. E. Kaarsberg

Sanning & lögn    Den som avvisar lögnen måste veta att han därmed köper sanningen. Hanns-Hermann Kersten

Sanning & lögn    En sanning med modifikation är en pålitlig lögn. Tom Knudsen

Sanning & lögn    Om sanningen skadar mer än den gagnar föredrar jag lögnen, och det med gott samvete. Agnes Kristensen

Sanning & lögn    Det finns en idealisk lögnens värld där allt är sant. Stanislaw Jerzy Lec

Sanning & lögn    Lögnen skiljer sig från sanningen enbart genom att inte vara sanning. Stanislaw Jerzy Lec

Sanning & lögn    Skillnaden mellan en katt och en lögn är att katten bara har nio liv. Mark Twain

Sanning & lögn    Det är svårt att tro på en människa när man vet att man skulle ljuga om man vore i hennes kläder. Henry Louis Mencken

Sanning & lögn    Han var en pålitlig lögnare. Ole Milthers

Sanning & lögn    Vi förförs att tro på en lögn när vi ser med och inte genom ögat. Robert Motherwell

Sanning & lögn    Man ljuger med munnen, men med den käft man då använder säger man sanningen. Friedrich Nietzsche

Sanning & lögn    Den som inte kan ljuga vet inte vad sanning är. Friedrich Nietzsche

Sanning & lögn    Det finns lögner som man måste klamra sig fast vid med båda händer för att inte gå miste om den sista sanningen. Adolf Nowaczynski

Sanning & lögn    Kvinnor säger sällan medvetet en osanning men de sminkar gärna sanningen en smula. Laurence Olivier

Sanning & lögn    Det är omöjligt att säga sanningen utan att ljuga. Robert Storm Petersen

Sanning & lögn    Tränade lögnare säger inte alltid sanningen när de inte alls behöver ljuga, enbart för övningens skull. Harold Pinter

Sanning & lögn    En skröna är en historia som gott kunde vara sanning men är lögn. Eller en historia som gott kunde vara lögn men är sann. Jørn Riel

Sanning & lögn    De flesta lögner haltar, och därför bör de hållas så nära sanningen som möjligt så att de har något att stödja sig mot. Mikal Rode

Sanning & lögn    Bakom sanningen kan man bara stå. Bakom lögnen kan man också gömma sig. Milan Ruzicka

Sanning & lögn    Kvinnor har inte lättare för att ljuga än män, men de har svårare att säga sanningen. Françoise Sagan

Sanning & lögn    Sanningen är att lögnen är sanningens sanna vän. Agner Schou

Sanning & lögn    Konsekvent förljugna människor är ofarliga. Farliga är bara lögnarna som ofta säger sanningen. George Bernard Shaw

Sanning & lögn    Är det tillåtet att ljuga om ens lögn skapar glädje? Är det tillåtet att tiga med sanningen om den skapar sorg och förtvivlan? Carl Erik Soya

Sanning & lögn    Folk anser märkligt nog att de talar sanning bara för att de inte ljuger. K. K. Steincke

Sanning & lögn    Är sanningen den att vi lever på lögn? Är det därför som sanningen alltid är illa tåld? Villy Sørensen

Sanning & lögn    Det finns människor som ljuger sig in i sin sanningsfanatism. Miguel de Unamuno

Sanning & lögn    Det finns människor som älskar sanningen därför att de inte har någon anledning att ljuga. Paul Valéry

Sanning & lögn    Den perfekta lögnen tror att lögnen är sanning. Søren Viuff

Sanning & lögn    Den som inte kan lita på sitt minne skall inte försöka sig på att ljuga. Molière

Sanning & lögn    Sanningen är en, men lögnen har många huvuden. Gammalgrekiskt ordspråk

Sanning & lögn    Det sanna är inte alltid sannolikt. Ordspråk från Frankrike

Sanning & lögn    Den heliga sanningen är nog så bra, men den duger inte människor emellan. Ordspråk från Ryssland

Sanning & lögn    Långa vägar, långa lögner. Ordspråk från Spanien

Sanning & lögn    En god lögn kan gå från Bagdad till Konstantinopel, medan sanningen letar efter sina sandaler. Arabiskt ordspråk

Sanning & lögn    En lögnare måste ha gott minne. Ordspråk från Portugal

Sanning & lögn    En lögn springer fort, men sanningen hinner alltid ifatt den. Ordspråk från Italien

Sanning & lögn    Sanningen är tyngre än guld, men den flyter på vattnet. Ordspråk från Ryssland

Sanning & lögn    Sanningen är alltid illa sedd. Ordspråk från Danmark

Sanning & lögn    Sanningen kommer fram, som olja på vattnet. Ordspråk på Jiddisch

Sanning & lögn    Karikatyrtecknare avlossar riktade skott som ger skråmor. Ralph Boller karikatyr

Sanning & lögn    Karikatyren är en grov sanning. George Meredith karikatyr

Sanning & lögn    En god karikatyr liknar modellen mer än modellen själv gör. Mikal Rode

Sanning & lögn    En bitsk karikatyr är en fullträff som gör den träffade ännu mer populär. Ronald Searle

Sanning & lögn    Karikatyrer är andlig akupunktur utan terapeutisk avsikt. Ronald Searle karikatyr

Sanning & lögn    Den så kallade typiske representanten för en nation är en halv karikatyr. Saul Steinberg

Sanning & lögn    Karikatyren är en hyllning som medelmåttan bringar geniet. Oscar Wilde karikatyr

Sanning & lögn    Erfarenheten har visat, och sann filosofi kommer alltid att visa, att en stor del, kanske den största delen av sanningen uppstår ur det till synes irrelevanta. Edgar Allan Poe

Sanning & lögn    En journalist skall hitta skelettet i skåpet. En informationschef skall visa upp skåpet för sina presskolleger så att de lägger märke till hur vackert det är målat. Alltså på ren danska: ljuga. Thomas Bredsdorff

Sanning & lögn    Hyckleri: Att dra en ren skjorta över karaktären. Ambrose Bierce

Sanning & lögn    Hyckleri kan ses som en orättens hyllning till dygden. Man skall inte alltför tidigt och alltför fullständigt avskaffa denna hövlighet. Ernst Wilhelm Eschmann

Sanning & lögn    Den enda last som inte kan förlåtas är hyckleri. En hycklares omvändelse är i sig själv hyckleri. William Hazlitt

Sanning & lögn    Hyckleri är den hyllning lasten skänker dygden. François de La Rochefoucauld

Sanning & lögn    Hyckleri är den svåraste och mest enerverande last som någon människa kan ägna sig åt. Det kräver en oupphörlig uppmärksamhet och en sällsynt själslig opartiskhet. Det kan inte som otrohet eller glupskhet praktiseras lite då och då, det är ett heltidsjobb. William Somerset Maugham

Sanning & lögn    Hyckleri är en last på modet och sådana betraktas som dygder. Jean-Baptiste Molière

Sanning & lögn    Hyckleriet är en privilegierad last som med sin egen hand täpper till munnen på alla och i stillhet njuter av att undgå sitt straff. Jean-Baptiste Molière

Sanning & lögn    Att inte alls tala om sig själv är ett mycket förnämt hyckleri. Friedrich Nietzsche

Sanning & lögn    "Det är inte alls för att sätta press på er" sa ångvälten till asfalten. Mikal Rode

Sanning & lögn    Hyckleri kan vara en skamkänsla som ännu inte är i stånd att definiera sig själv. Antoine de Saint-Exupéry

Sanning & lögn    Hyckleri är den hyllning sanningen skänker misstaget. George Bernard Shaw

Sanning & lögn    Man skulle kunna leva av hyckleri om det bara inte vore så många som gjorde det. Emanuel Wertheimer

Sanning & lögn    Att påstå sig vara ond när man i verkligheten är god – det skulle vara hyckleri. Oscar Wilde

Sanning & lögn    En dålig människa är värre när hon påstår sig vara ett helgon. Francis Bacon hyckleri

Sanning & lögn    Hycklare: Någon som låter påskina en dygd som han inte respekterar och därvid drar fördel av att vara det som han avskyr. Ambrose Bierce hyckleri

Sanning & lögn    Ingen människa är en hycklare i sina nöjen. Albert Camus hyckleri

Sanning & lögn    En hycklare avskyr dem han bedrar, men han har ingen respekt för sig själv. Han skulle föra också sig själv bakom ljuset, om han bara kunde. William Hazlitt hyckleri

Sanning & lögn    En hycklare är ofta en självbedragare som drar fördel av sitt eget självbedrägeri. Mikal Rode hyckleri

Sanning & lögn    Man bör alltid försöka att ta hycklare på orden ända tills de har avslöjat sig. Mikal Rode hyckleri

Sanning & lögn    Jag erbjuder mina motståndare en uppgörelse: om de slutar sprida lögner om mig så skall jag sluta berätta sanningen om dem. Adlai Stevenson

Sanning & lögn    Han ljuger också när det inte tjänar hans egna syften. Det är den sanne och store konstnärens kännetecken. Gore Vidal

Sanning & lögn    Folkets stora massa faller lättare offer för en stor lögn än för en liten. Adolf Hitler

Sanning & lögn    Vad är egentligen en lögn? Bara sanningen på maskerad. Lord Byron

Sanning & lögn    Lögn är också en vetenskap, sa fan när han hörde föreläsningar i Kiel. B S Ingemann

Sanning & lögn    All lögn är djupast sett nödlögn. Men nöden varierar. Fritiof Brandt

Sanning & lögn    Använd inte det utländska ordet ideal. Vi har ju det goda norska ordet lögner. Henrik Ibsen

Sanning & lögn    Den som ser båda sidorna av ett problem ser ingenting alls. Oscar Wilde objektivitet

Sanning & lögn    Om det inte är sant, så är det åtminstone välfunnet. Giordano Bruno

Sanning & lögn    Ingen poet har någonsin beskrivit naturen friare än en advokat beskriver sanningen. Jean Giraudoux

Sanning & lögn    Hur sällsynt sanningen än är har tillgången alltid varit större än efterfrågan. Josh Billings

Sanning & lögn    Med sanning kan man komma överallt, till och med i fängelse. Polskt ordspråk

Sanning & lögn    En normal sanning varar högst tjugo år. Henrik Ibsen

Sanning & lögn    Människan är som is mot sanningen. För lögnen är hon eld och lågor. Jean de La Fontaine

Sanning & lögn    Ett dödsfall är en tragedi. En miljon är statistik. Josef Stalin

Sanning & lögn    I varje ögonblick dör en människa. I varje ögonblick föds 1 1/16. Charles Babbage statistik

Sanning & lögn    Tyvärr förhindrad att komma. Lögn kommer per post. Charles Beresford återbud

Sanning & lögn    En definition är inspärrandet av en djungel av idéer bakom en mur av ord. Samuel Butler definition

Sanning & lögn    Det finns ett sätt att se när politiker ljuger – de rör på läpparna. Felicily Kendal

Sanning & lögn    Den som kan tala väl kan ljuga väl. Japanskt ordspråk

Sanning & lögn    Det finns idag behov av män som kan få det som är fel att tyckas rätt. Terentius

Sanning & lögn    Visionären ljuger för sig själv, lögnaren endast för andra. Friedrich Nietzsche

Sanning & lögn    Det finns ingen värre lögn än en sanning som missförstås av dem som hör den. William James

Sanning & lögn    Det finns många som tror att man kan ljuga endast när man talar – inte när man tiger. Kristian Karl Steincke

Sanning & lögn    Jag ljuger aldrig – jag gör bara sanningen användbar. Herluf Zahle

Sanning & lögn    Var lögn latin, då fanns det många lärda. Danskt ordspråk

Sanning & lögn    Om sanningen är vit och lögnen svart kommer grått alltid att vara en modefärg. O. Thygesen Damm

Sanning & lögn    En sanning sagd i ont uppsåt är värre än alla tänkbara lögner. William Blake

Sanning & lögn    Det finns människor som är så böjda för överdrifter att de inte kan berätta sanningen utan att ljuga. Josh Billings

Sanning & lögn    En vittfaren man blir trodd även när han far med lögn. Engelskt ordspråk

Sanning & lögn    Med lögner kan du kanske ta dig framåt i livet – men du kan aldrig vända åter. Ryskt ordspråk

Sanning & lögn    Människor ljuger aldrig så mycket som efter en jakt, under ett krig eller före ett val. Otto von Bismarck politik bush usa amerika

Sanning & lögn    En man ser hellre att hundra lögner berättas om honom än en sanning som han inte vill ha omtalad. Samuel Johnson

Sanning & lögn    Sanningen är vacker. Och utan tvivel är lögnerna det också. Ralph Waldo Emerson

Sanning & lögn    Sanningen är en, men lögnen är månghövdad. Basileios den store

Sanning & lögn    Sanningen behöver inte många ord, lögnen kan aldrig få nog många. Tyskt ordspråk

Sanning & lögn    Sanningen är den säkraste lögnen. Judiskt ordspråk

Sanning & lögn    Bågskytten som missar målet har alltid en lögn till hands. Spanskt ordspråk

Sanning & lögn    Lögnarens straff består inte i att man inte tror honom utan i att han själv inte längre kan tro på någon. George Bernard Shaw

Sanning & lögn    Det finns lögner som är trovärdigare än sanningen. Bosniskt ordspråk plus svt sverker olofsson echr rättsröta justitiemord toché bristande opartiskhet partiskhet bristande saklighet osakligt osaklighet

Sanning & lögn    Ett balanserat omdöme är alltid totalt värdelöst. Oscar Wilde objektivitet

Sanning & lögn    De stora sanningarna är alltför väsentliga för att vara nya. W Somerset Maugham

Sanning & lögn    En bra bekännelse är bättre än en dålig undanflykt. Jean Hamon

Sanning & lögn    Kom ihåg; en lögn kostar dig inte en sanning utan sanningen. Friedrich Hebbel

Sanning & lögn    Motsatsen till en sann utsaga är en felaktig utsaga. Men motsatsen till en djup sanning kan mycket väl vara en annan djup sanning. Niels Bohr

Sanning & lögn    Man kan spärra in sanningssägarna, men inte sanningen själv. Ignazio Silone

Sanning & lögn    Man kan begära att jag skall söka sanningen, men inte att jag skall finna den. Denis Diderot

Sanning & lögn    Det första offret, när kriget kommer, är sanningen. Hiram Johnson

Sanning & lögn    Det är bättre att sota för sanningen än att lyckas i lögner. Danskt ordspråk

Sanning & lögn    Ett faktum är att kvinnan älskar sanningen – åtminstone om andra kvinnor. W Somerset Maugham

Sanning & lögn    I väntan på att den skall förena finns det ingenting som söndrar så mycket som sanningen. Jean Rostand

Sanning & lögn    Sanningen är en grym sol, den lyser upp men den bländar. Romain Rolland

Sanning & lögn    Jag älskar sanningen en smula mer när det är jag som finner den än när någon annan visar den för mig. Vincent Voiture

Sanning & lögn    Liksom kärleken, och liksom döden, har sanningen behov av slöjor av lögn. Claude Aveline

Sanning & lögn    Låt oss älska den sanning som klandrar oss, och låt oss misstro den som smickrar oss. Louis Bourdaloue

Sanning & lögn    Ingen generalisering är absolut sann, inte ens den här. Oliver Wendell Holmes

Sanning & lögn    Alla långa sanningsrötter äro misstänkliga, sanningen får man endast ut i korta bitar. Edith Södergran

Sanning & lögn    I varje generation måste det finnas någon dåre som säger sanningen sådan han ser den. Boris Pasternak

Sanning & lögn    Man fäller ofta en anmärkning och inser först senare hur sann den är. Ludwig Wittgenstein

Sanning & lögn    För att göra sanningen sannolikare bör man absolut blanda i en smula lögn. Fjodor Dostojevskij

Sanning & lögn    Sanningen är att det inte finns någon sanning. Pablo Neruda

Sanning & lögn    De största sanningarna är de enklaste, likaså de största människorna. J. C. och A. W. Hare

Sanning & lögn    De levande är man skyldig hänsyn; de döda endast sanningen. Voltaire

Sanning & lögn    Den behöver inte söka efter ord som alltid talar sanning. Danskt ordspråk

Sanning & lögn    Sanningen är en klumpig kökspiga som slår sönder porslinet medan hon diskar det. Karl Kraus

Sanning & lögn    Sanningen och förnuftet är sällan ovänner. Drottning Kristina

Sanning & lögn    Genom överdriften kommer man sanningen närmast. Mark Twain

Sanning & lögn    Övertygelser är farligare fiender till sanningen än lögner. Friedrich Nietzsche

Sanning & lögn    Det finns inga sanningar, bara åsikter. Okänt ursprung

Sanning & lögn    De flesta definitioner är konfessioner. Ludwig Marcuse definition

Sanning & lögn    Att definiera betyder att utestänga och begränsa. José Ortega y Gasset definition

innehåll aforism.nu