Självständig    Gör aldrig som grannen gör, dra i stället ner honom till din egen nivå. Det blir billigare så. Quentin Crisp

Självständig    Individualism betyder i dag att man gör allt det som alla andra gör men man gör det individuellt. Rock Hudson

Självständig    Individualitet är konsten att få den mänskliga otillräckligheten att framstå som något speciellt. Hans Kudszus

Självständig    Det lilla som finns kvar av människans individualitet visar sig bara i hennes sätt att stava. Robert Lembke

Självständig    Den högsta graden, av individualitet uppnås när någon i den högsta anarki grundar ett rike med sig själv som enda invånare. Friedrich Nietzsche

Självständig    Individualitet är det som isolerar dig från världen. Kärlek är det som förenar dig med den. Ju starkare individualiteten är desto starkare måste kärleken vara. Walther Rathenau

Självständig    Individualism: Att inte höra på vad andra säger men ändå ge dem svar. Rudolf Rolfs

Självständig    Att leva så individualistiskt som möjligt i denna kollektivistiska tid är den enda verkliga lyx som ännu återstår. Orson Welles individualism

Självständig    De som verkligen tror på sig själva sitter alla på dårhus. G K Chesterton

Självständig    Jag vill inte ha några ja-sägare omkring mig. Jag vill att varenda en skall säga sin mening, även om det kostar honom jobbet. Samuel Goldwyn makt chef chefen arbetsgivare

Självständig    Jag respekterar bara dem som står fasta gentemot mig. Men jag tål dem inte. Charles de Gaulle

Självständig    Amerika är ett land där varje man har sin frihet att göra vad hans fru vill. Ernest Hemingway

innehåll aforism.nu