Slumpen & ödet   Ödet ger oss släktingar, vänner väljer vi själva. Jacques Delille

Slumpen & ödet    Ödet leder den villige, släpar den ovillige. Grekiskt ordspråk

Slumpen & ödet    Den som inte tror på mirakel är inte realist. Men den som bygger sin tillvaro på mirakel är en dumbom. Rolf Bigler

Slumpen & ödet    Det finns inga underverk för den som inte kan förundra sig. Marie von Ebner-Eschenbach

Slumpen & ödet    Vardagen är outhärdlig utan mirakel. Max Frisch spel dobbel spelare gambler gambling spelberoende spelmissbruk

Slumpen & ödet    Dagens under är morgondagens verklighet. Jytte Hilden

Slumpen & ödet    Det största och oförgängligaste miraklet är människornas tro på mirakel. Jean Paul spel dobbel spelare gambler gambling spelberoende spelmissbruk

Slumpen & ödet    Vänta inte på mirakel. Du är själv ett mirakel. Henry Miller

Slumpen & ödet    Många moderna människor tror inte på mirakel men blir ändå djupt förorättade när deras egen tillvaro visar sig inte vara ett. Ellen Margrete Nieben

Slumpen & ödet    Ödet har en lång skugga. Ordspråk från Sverige

Slumpen & ödet    Ödet kan ingen motstå. Gammalnordiskt ordspråk

Slumpen & ödet    Ödet skrattar åt sannolikheter. Ordspråk från England

Slumpen & ödet    Den ödet vill förgöra slår det först med vansinne. Latinskt ordspråk

Slumpen & ödet    Man får äta sitt gräs där ödet tjudrat en. Ordspråk från Västafrika toché

Slumpen & ödet    Man möter sitt öde på den väg man valt för att undgå det. Ordspråk från Frankrike

Slumpen & ödet    Ödet bestämmer över lyckan, inte över människornas vilja. Ordspråk från Ryssland

Slumpen & ödet    Man kan botas från sin sjukdom, inte från sitt öde. Ordspråk från Kina

Slumpen & ödet    Ojämnt falla ödets lotter. Ordspråk från Finland

Slumpen & ödet    Öppna dörren för det goda ödet och kämpa mot det onda. Ordspråk från Spanien

Slumpen & ödet    Man kan inte fly sitt öde, man kan inte dela det med andra. Ordspråk från Afganistan-Pushtu

Slumpen & ödet    Livet är det som händer medan du gör upp andra planer. John Lennon toché

Slumpen & ödet    En fatalist är någon som tror att man gör honom en tjänst när man dräper honom. Irvin Cobb

Slumpen & ödet    Ödet förändrar inte människor, det demaskerar dem. Suzanne Necker

Slumpen & ödet    Man möter ofta sitt öde på den väg man tagit för att, undgå det. Franskt ordspråk

Slumpen & ödet    Vad människor i allmänhet kallar ödet är i själva verket deras egna dumheter. Arthur Schopenhauer

Slumpen & ödet    Varje liv skapar sitt öde. Henri-Frédéric Amiel

innehåll aforism.nu