Smicker & beröm    Smickrare liknar vänner på samma sätt som vargar liknar hundar. Engelskt ordspråk

Smicker & beröm    Vi känner att smicker är rena giftet – men dess parfym berusar oss. Marquis de La Grange

Smicker & beröm    När en far berömmer sin son berömmer han sig själv. Kinesiskt ordspråk

Smicker & beröm    Det som verkligen smickrar en människa är att du anser henne värd smicker. George Bernard Shaw

Smicker & beröm    Fler människor smickras till dygder än skräms från laster. Robert Smith Surtees

Smicker & beröm    Ordnar är leksaker för stora barn. De utdelas både för räddande och utplånande av människoliv. Okänt ursprung orden utmärkelse belöning muta bestickning

Smicker & beröm    Orden: En liten metallplatta som ges som belöning för mer eller mindre äkta dygder, prestationer eller tjänster. Ambrose Bierce orden utmärkelse belöning muta bestickning

Smicker & beröm    Ordnar hänger man på idioter. P. A. Heiberg orden utmärkelse belöning muta bestickning

Smicker & beröm    Om jag av någon anledning skulle ta emot en utmärkelse av någon, av vilket slag det vara må, till exempel en orden, så måste jag fråga mig själv vad jag har gjort för fel i mitt arbete. Egon Erwin Kisch orden utmärkelse belöning muta bestickning

Smicker & beröm    När det regnar ordnar ser man inga uppspända paraplyer. Jerry Lewis orden utmärkelse belöning muta bestickning

Smicker & beröm    Ordnar: Vanprydnader för knapphålet. Max Reger orden utmärkelse belöning muta bestickning

Smicker & beröm    Ordnar är växlar dragna på allmänna opinionen. Deras värde hänger på utställarens kredit. Arthur Schopenhauer orden utmärkelse belöning muta bestickning

Smicker & beröm    Ju mer vi älskar våra vänner, desto mindre smickrar vi dem. Molière

Smicker & beröm    En smickrare är en hemlig fiende. Ungerskt ordspråk

Smicker & beröm    När pegaserna flyger lågt regnar det beröm. Wieslaw Brudzinski

Smicker & beröm    Det är lätt att klandra. Därför gör många det. Att berömma med förstånd är svårt, och därför gör så få det. Anselm Feuerbach

Smicker & beröm    Rättvist beröm är bara en skuld, smicker är en gåva. Samuel Johnson

Smicker & beröm    Beröm är ett förslaget, fördolt, elegant smicker som tillfredsställer givare och mottagare på olika sätt. Den förre delar ut det för att placera sin välvilja och omdömesförmåga i ätt belysning, den senare tar emot det som välförtjänta lovord. François de La Rochefoucauld

Smicker & beröm    När någon avvisar beröm vill han få beröm två gånger. François de La Rochefoucauld

Smicker & beröm    Människan är ett däggdjur som vill ha beröm. Eva Bendix

Smicker & beröm    Den mängd beröm man tål står i omvänd proportion till den mängd man förtjänar. Robert Lembke

Smicker & beröm    Det ligger mer närgångenhet i beröm än i klander. Friedrich Nietzsche

Smicker & beröm    Beröm oss som skryter. Vi behöver det. Mikal Rode

Smicker & beröm    Att berömma sig själv kan ge sanuna lättnad som att låta sitt vatten, men man skall inte vänta sig att någotdera uppfattas som en offentlig välgärning. Mikal Rode

Smicker & beröm    Det är tecken på medelmåttighet att bara berömma med måtta. Luc de Vauvenargues

innehåll aforism.nu