Svek & förräderi    Förräderi – det är en fråga om vem som segrar. Winston Churchill

Svek & förräderi    Jag älskar förräderi men hatar en förrädare. Julius Caesar

Svek & förräderi    Konspiratorer är lätta att känna igen i politiken. Den som konspirerar transpirerar. Carlo Franchi

Svek & förräderi    Den som i alla angrepp vädrar en sammansvärjning konspirerar själv. Jürgen Seifert

Svek & förräderi    Hädelsen kan i sig själv inte leva längre än religionen; om någon tvivlar på detta så låt honom försöka smäda Oden. Gilbert Keith Chesterton hädelse

Svek & förräderi    Det är bättre att vara otrogen än trogen utan att vilja det. Brigitte Bardot

Svek & förräderi    Nästan alla män har två livsåldrar; en när han gärna vill vara trogen men inte kan och en när han gärna vill vara otrogen men inte förmår. Nancy Birch

Svek & förräderi    Kloka kvinnor hämnas på sin man för hans otrohet med en villkorslös trohet. Alec Guinness

Svek & förräderi    Den bästa synonymen för trohet är lojalitet, och därför är den enda otrohet som räknas att man utlämnar den andra åt skvaller och andras skratt. Herdis Møllehave

Svek & förräderi    Alla stora sanningar börjar som hädelser. George Bernard Shaw hädelse

Svek & förräderi    Utan engagerade förrädare går livet i stå och det växer mögel på lorten. Niels Højlund

Svek & förräderi    Esau var en förrädare mot sig själv, Judas Iskariot var en förrädare mot sin Gud, Benedict Arnold var en förrädare mot sitt land; en strejkbrytare är en förrädare mot sin Gud, sitt land, sin hustru, sin familj och sin klass. Jack London

Svek & förräderi    Jag tar inte det som kallas förräderi mot en regering så allvarligt. Det kan vara din plikt i dag, eller min. Men förräderi mot folket, mot mänskligheten, mot Gud är en stor synd som man inte kan ta lätt på. Theodore Parker

Svek & förräderi    Högförräderi är en fråga om datum. Charles Maurice Talleyrand

innehåll aforism.nu