Sympati & medkänsla    Antipatin analyserar bättre, men det är bara sympatin som förstår. André Siegfried

Sympati & medkänsla    I kärleken är medlidandet den mildaste formen för förakt. Jean Bemard-Luc

Sympati & medkänsla    Medlidande är kärlek i negligé. Marie von Ebner-Eschenbach

Sympati & medkänsla    Medlidande är ofta en känsla av eget lidande i andras. Ett klokt förutseende av de olyckor som kan drabba en själv. François de La Rochefoucauld

Sympati & medkänsla    Medlidande är legal skadeglädje. Hans Lohberger

Sympati & medkänsla    Skadeglädjen är den enda sanna glädjen. Okänt ursprung svart humor skadeglädje

Sympati & medkänsla    Medlidande är din smärta i mitt bröst. Halford E. Luccock

Sympati & medkänsla    Harmen över andras olycka är medlidandets bror. Friedrich Nietzsche

Sympati & medkänsla    Medlidande är en mild form av fruktan. Den är de intelligentas, de fantasirikas och de förutseendes fruktan. Marcel Pagnol

Sympati & medkänsla    Medlidande är lagens dygd, och ingen utom tyrannerna använder den grymmare. William Shakespeare

Sympati & medkänsla    Medlidande? Eländets gatsopare. George Bernard Shaw

Sympati & medkänsla    Medlidande är den sjukes kärlek till nästan. George Bernard Shaw

Sympati & medkänsla    Medmänsklighet: Att kunna hålla avstånd. Ingeborg Bachmann

Sympati & medkänsla    Medmänsklighet är på det hela taget något som strider mot den mänskliga naturen. Otto Ludwig

Sympati & medkänsla    Medmänsklighet är bara det som jag gör därför att det har en mening för mig, alltså bara det som jag förstår. José Ortega y Gasset

innehåll aforism.nu