Tycke & smak   Smak är kreativitetens fiende. Pablo Picasso

Tycke & smak    Smak består av tusen sorters avsmak. Paul Valéry

innehåll aforism.nu