Vett & etikett    Takt – det är att veta hur långt man kan gå för långt. Jean Cocteau

Vett & etikett    Social kompetens är förmågan att kunna umgås med människor på ett sådant sätt att älskvärdhetens segel aldrig skörar. Paule E. Tiek älskvärdhet vänlighet

Vett & etikett    Goda maner är inte annat än ständiga små offer. Ralph Waldo Emerson manér

Vett & etikett    Metaforer är stilens läppstift. Hans Kudszus

Vett & etikett    Etikett betyder att uppföra sig lite bättre än som är absolut nödvändigt. Will Cuppy

Vett & etikett    Att gäspa är ouppfostrat men uttryck för en uppriktig åsikt. Okänt ursprung

Vett & etikett    Galanteri är förmågan att hålla sig i närheten av kvinnorna utan att komma dem för nära. Herbert A. Frenzel

Vett & etikett    Galanteri är tomma fraser sagda på ett behagligt sätt. François de La Rochefoucauld

Vett & etikett    Etikett är att gapa med stängd mun. Okänt ursprung

Vett & etikett    Etikett är lidelsernas bromssystem. Okänt ursprung

Vett & etikett    Allt kan ursäktas här i världen utom taktlöshet. Alfred de Musset

innehåll aforism.nu