Visdomsord & talesätt    En god aforism avslöjar människan, en dålig avslöjar författaren. Frithiof Brandt

Visdomsord & talesätt    När man läser de stora aforistikerna verkar det som om de alla hade känt varandra. Elias Canetti aforism

Visdomsord & talesätt    Var den första som yttrar en truism, så blir du odödlig. Marie von Ebner-Eschenbach aforism

Visdomsord & talesätt    Aforismen gör inte den dumme klok, men den gör den kloke klokare. Sigmund Graff aforism

Visdomsord & talesätt    Varför skulle bara män kunna skriva aforismer? Också kvinnor kan lida av mindervärdeskomplex. Grethe Heltberg aforism

Visdomsord & talesätt    Att skriva aforismer är en form av potensstörning. När aforismen växer till ser den för ett ögonblick imponerande ut. Men den når aldrig fram till att bli insatt i ett sammanhang. Erik B. Jensen aforism

Visdomsord & talesätt    Det spelar ingen roll hur långsamt du går, så länge du inte stannar. Konfucius

Visdomsord & talesätt    Akta dig för en man som har ingenting att förlora. Italienskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Akta dig för en person som bara har läst en bok. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Ålderdomen är en god parodi på livet. Simone de Beauvoir

Visdomsord & talesätt    Aldrig går effekten av en handling förlorad. Buddha

Visdomsord & talesätt    Alla generaliseringar är farliga, även den här. Alexandre Dumas fils

Visdomsord & talesätt    Alla vill över där staketet är som lägst. Den klokaste väntar tills alla andra har trampat ner det. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Allt blir så mycket lättare när man älskar sin granne istället för sitt fosterland. Loesje

Visdomsord & talesätt    Allt det vi är, är resultatet av vad vi har tänkt. Buddha

Visdomsord & talesätt    Andras dårskap är den klokes visdom. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Albert Einstein

Visdomsord & talesätt    Att ångra sina erfarenheter är att hejda sin utveckling. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Att inte veta att man vet är bäst. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Av skadan blir man vis. Ordspråk från Sverige

Visdomsord & talesätt    Även om alla har samma åsikt kan alla ha fel. Bertrand Russell

Visdomsord & talesätt    Bästa metoden att nå framgång är att gå på tårna. Andras tår. Aristoteles

Visdomsord & talesätt    Bästa sättet att få ett arbete att verka svårt är att skjuta upp det. Winston Churchill

Visdomsord & talesätt    Bekymra dig inte över gamla problem. Det kommer snart nya

Visdomsord & talesätt    Bildning är vad de flesta tar emot, många vidarebefordrar och få har. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Borrare formar brunnar, bågmakare formar pilar, snickare formar trä och den vise formar sig själv. Buddha

Visdomsord & talesätt    Där jag är, är paradiset på jorden. Voltaire

Visdomsord & talesätt    De gamla tror allt. De medelålders misstror allt .Och de unga vet allt. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    De som behärskar sin längtan gör så för att deras är vek nog att behärska. William Blake

Visdomsord & talesätt    Den är vis, som litet vet och mycket kan. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Den girige saknar både det han har och det han inte har. Grekiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Den kloke är långsam i sitt tal och snabb i sin handling. Konfucius

Visdomsord & talesätt    Den oskicklige smeden klandrar järnet. Dante Alighieri

Visdomsord & talesätt    Den rätte mannen är den som tar tillfället i akt. Johann Wolfgang von Goethe

Visdomsord & talesätt    Den som äger en trädgård och en boksamling saknar intet. Cicero

Visdomsord & talesätt    Den som bär vapen är inte lärd; den som är lärd bär inte vapen. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Den som fällde trädet tänkte inte på att även dess skugga försvann. Kinesiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Den som har fel är lättare att övertyga än den som har till hälften rätt. Ralph Waldo Emerson

Visdomsord & talesätt    Den som ruvar på hämd håller sina sår öppna. Francis Bacon

Visdomsord & talesätt    Den verkliga upptäcksresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon. Marcel Proust

Visdomsord & talesätt    Den vise bygger inget hopp om framtiden och ångrar ingenting i det förflutna. Buddha

Visdomsord & talesätt    Den vise hör ett ord, men förstår två. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Den vise mannen strider inte. Detta är orsaken till att ingen människa på jorden kan strida mot honom. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Det är bara det moderna som kan bli omodernt. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Det är charmen i misstagen som skiljer damer från fruntimmer. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Det är en underlig strävan att söka makten och förlora friheten. Francis Bacon

Visdomsord & talesätt    Det är inte lätt att vara klok, men man kan ju alltid göra ett försök. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Det är med gamla kunskaper som med rapningar – rätt som det är så får man en påminnelse om något som man glömt att man satte i sig. Carl Hammarén

Visdomsord & talesätt    Det är med idéer som med skägg: man får dem inte förrän man blivit vuxen. Voltaire

Visdomsord & talesätt    Det är ont om begåvat folk, men man kan ju inte vara överallt. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Det är skamligt att det finns en moral för kvinnor och en för män. Jag tycker att det inte skall finnas någon moral alls. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Det är skönare att lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Ordspråk från Sverige

Visdomsord & talesätt    Det bästa sättet att spara tid är att använda den. Carl Hammarén

Visdomsord & talesätt    Det enda man kan göra med goda råd är att lämna dom vidare. Själv har man aldrig nytta av dom. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Det enda varaktiga är förändring. Buddha

Visdomsord & talesätt    Det finns föga vänskap här i världen, och minst av allt mellan likar. Francis Bacon

Visdomsord & talesätt    Det finns i våra dagar en övertro på så kallad allmänbildning – ett ord som jag är lite rädd för. Man läser för att få allmänbildning. Den blir lätt så allmän, att det inte alls blir fråga om bildning. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Det finns ingen ondska i pengar. Ondskan ligger i på vilket sätt de används. Mahatma Gandhi

Visdomsord & talesätt    Jorden är stor nog att föda oss alla, men aldrig stor nog att stilla girigheten hos ett fåtal. Mahatma Gandhi

Visdomsord & talesätt    Det finns ingen stor begåvning utan en smula galenskap. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Det finns många som anser det vara förmer att hållas för mästare än att vara det. Dante

Visdomsord & talesätt    Det finns tilfällen då vi alla önskar att vi levde i en mer stillsam värld, men det gör vi inte. Och om vår tid är svår och förvirrande så är den utmanande och full med möjligheter. Robert F. Kennedy

Visdomsord & talesätt    Det högsta är ej att aldrig falla utan att resa sig efter varje fall. Kinesiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Albert Einstein

Visdomsord & talesätt    Det ligger mer närgångenhet i beröm än i klander. Friedrich Nietzsche

Visdomsord & talesätt    Det man förvärvat med våld kan man behålla endast med våld. Mahatma Gandhi

Visdomsord & talesätt    Det omöjliga tar bara lite längre tid. Winston Churchill

Visdomsord & talesätt    Det ord du säger skall möta gensvar av ett ord med samma klang. Grekiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Det tråkiga med att säga kloka saker är att man alltid upptäcker att någon annan redan har sagt dem. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Det tydligaste tecknet på visdom är ett bibehållet gott humör. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga. Albert Einstein

Visdomsord & talesätt    Din största fiende är du själv. Grekiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Djupsinnighet är konsten att få de dumma att känna sig intelligenta och de intelligenta att känna sig dumma. Raymond de Grebeau

Visdomsord & talesätt    Dom avskyvärdaste lögnerna är dom som kommer sanningen närmast. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Doubt is not a pleasant condition, but certainty is an absurd one. Voltaire

Visdomsord & talesätt    Du bör förebrå dig dina misstag och begråta dina fel i din tankes kammare, inte på torgen. Dante Alighieri

Visdomsord & talesätt    Du får aldrig höra sanningen från sådana som kallar varandra dårar. Buddha

Visdomsord & talesätt    Du får inte förlora tron på mänskligheten. Om några droppar i oceanen är smutsiga, så blir inte oceanen smutsig. Mahatma Gandhi

Visdomsord & talesätt    Du vet inte vad som är tillräckligt innan du vet vad som är mer än tillräckligt. William Blake

Visdomsord & talesätt    Dygd förutsätter frihet, liksom att bära en börda förutsätter aktiv styrka.(...) Mitt tänkande är inte underordnat någon auktoritet mer än vad sjukdom och hälsa är. Voltaire

Visdomsord & talesätt    En fattig saknar mycket, en girig allt. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    En idé som inte innebär några risker är knappast värd att kallas för idé. Okänt ursprung

Oscar Wilde Visdomsord & talesätt    En klok man skapar fler tillfällen än han finner. Francis Bacon

Visdomsord & talesätt    En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror de har fått den största biten. Winston Churchill

Visdomsord & talesätt    En kvinna som ler är som en druvklase vid vägkanten. Italienskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    En liten smula lärdom är en fara. Drick djupt ur källan eller låt den vara. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    En lögn är ingen lögn förrän sanningen kommer fram. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    En man blir klokare av erfarenheter, en kvinna blir äldre. Henry de Montherlant

Visdomsord & talesätt    En människa förblir vis så länge hon söker visheten; när hon tror sig ha funnit den blir hon en narr. Talmud

Visdomsord & talesätt    En människas etiska beteende bör grundas på sympati, utbildning, och sociala band; ingen religiös bas är nödvändig. Människan skulle verkligen befinna sig i en svår situation om hon vore tvungen att behärska sig enbart av rädsla för straff och en förhoppning om belöning efter döden. Albert Einstein

Visdomsord & talesätt    En nations storhet och dess etiska framsteg kan bedömas av hur man behandlar sina djur. Mahatma Gandhi

Visdomsord & talesätt    En nick räcker för den kloke, men dåren behöver en knytnäve. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    En riktigt vis man (som var stum), sade en gång till mig: . Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    En vis man har långa öron, men kort tunga. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    En vis man kan samla större rikedomar än en mäktig man. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    En vis man vinner kunskap från den, som ingen har. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Erfarenhet – det är vad folk kallar sina misstag. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Erfarenhet är det namn som alla brukar ge sina misstag. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Ett fel kan aldrig bli sant hur många gånger man än upprepar det. Sanningen kan aldrig vara fel, även om ingen hör den. Mahatma Gandhi

Visdomsord & talesätt    Ett fyndigt ord bevisar ingenting. Voltaire

Visdomsord & talesätt    Ett klokt ord är bättre än en lång predikan. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Få är de som ser med sina egna ögon och känner med sina egna hjärtan. Albert Einstein

Visdomsord & talesätt    Feghet ställer frågan: Är det tryggt? Bekvämlighet ställer frågan: Är det artigt? Fåfängan ställer frågan: Är det populärt? Men samvetet ställer frågan: Är det rätt? Och det kommer en punkt när man måste inta en position som varken är trygg, artig eller populär; man intar den för att ens samvete säger att det är rätt. Martin Luther King Jr.

Visdomsord & talesätt    Felet med jämlikhet är att vi bara stävar efter att nå den med dem som står över oss. Henri Becque

Visdomsord & talesätt    Fick man sin ungdom åter skulle man bara göra om sina dårskaper. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Folk förstår inte vilken stor inkomstkälla sparsamheten är. Cicero

Visdomsord & talesätt    Folk som länge setts över axeln blir föga behagliga när de omsider når sin fulla längd. Carl Hammarén

Visdomsord & talesätt    För att vara rättvis fordras att man är rätt vis. Hans Larsson

Visdomsord & talesätt    För mej är hedersplatsen där jag själv sitter. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Förbjuden väg är ofta hårt sliten. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Författaren bör hålla munnen stängd när hans verk börjar tala. Friedrich Nietzsche

Visdomsord & talesätt    Förgängligt är allt som är sammansatt. Buddha

Visdomsord & talesätt    Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise. John Steinbeck

Visdomsord & talesätt    Förr trodde jag att alla andra var kloka och bara jag var dum. Nu har jag upptäckt att det är tvärtom. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Försök inte att följa den väg de gamla vandrat, sök vad de sökte. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Framtiden tillhör de som förbereder sig för den idag. Malcolm X

Visdomsord & talesätt    Frihet är inte värt att ha, om den inte omfattar friheten att göra fel. Mahatma Ghandhi

Visdomsord & talesätt    Gamla bockar har styva horn. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Hellre olärd och klok än lärd och dum. Ryskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Hjälp andra, men när du gör det, glöm inte dig själv. Buddha

Visdomsord & talesätt    Hjälp mig först och gräla sedan. Aisopos

Visdomsord & talesätt    Hövlighet är ofta ett kännetecken på tafatt blygsamhet. Friedrich Nietzsche

Visdomsord & talesätt    I do believe that where there is a choice only between cowardice and violence, I would advice violence. Mahatma Gandhi

Visdomsord & talesätt    I en tidig ålder fick jag lära mig om du vill ha något så är det bäst att du gör något oväsen. Malcolm X

Visdomsord & talesätt    Idel solsken gör öken. Arabiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Ingen konst att hålla en dörr stängd, som ingen bankar på. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Ingen människa har någonsin blivit vis av en ren slump. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Jag är ense med den som sade: Det är bättre att leva där ingenting är tillåtet än där allt är tillåtet. Francis Bacon

Visdomsord & talesätt    Jag är inte tillräckligt ung för att veta allting. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Jag arbetar hårt med att lata mej. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Jag har nästan alltid dåligt samvete och funderar starkt på att begå några rejäla skurkstreck som kan motivera det. Carl Hammarén

Visdomsord & talesätt    Jag reser aldrig utan min egen dagbok. Man måste alltid ha något intressant att läsa när man åker tåg. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Jag var starkast när jag skrattade åt min svaghet. Elmer Diktonius

Visdomsord & talesätt    Ju längre man kan se bakåt desto längre in i framtiden kan man se. Winston Churchill

Visdomsord & talesätt    Ju längre tillbaka du kan se, desto längre framåt ser du troligen. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Kloka bin suger inte i vissna blommor. Kinesiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Klokhetens tillväxt går att mäta exakt efter förbittringens avtagande. Friedrich Nietzsche

Visdomsord & talesätt    Konsten att tråka ut är konsten att säga allt. Voltaire

Visdomsord & talesätt    Kvinnor är klokare än män eftersom de vet mindre och förstår mer. Anthony Quinn

Visdomsord & talesätt    Lär detta av vatten: högljutt plaskar bäcken, men oceanens djup är stilla. Buddha

Visdomsord & talesätt    Läror skall inte bara respekteras utan också prövas. Buddha

Visdomsord & talesätt    Låt ingenting ont vara i dina tankar. Konfucius

Visdomsord & talesätt    Livets mening är helt enkelt att ständigt vara på utkik efter frestelser. Det finns långt ifrån tillräckligt i den vägen. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Lovord vunna genom gräl är värdelösa. Buddha

Visdomsord & talesätt    Man blir inte fattig av det man ger åt den fattige. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Man föredrar att tro på det man helst håller för sant. Francis Bacon

Visdomsord & talesätt    Man ska vara glad åt sina prövningar i livet, för man blir klokare av dem. Jag undrar om jag hade sluppit prövningarna om jag varit klokare. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Man väntar så länge på att bli vuxen men det blir man inte, man blir bara äldre. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Många bäckar små gör en stor å. Ordspråk från Sverige

Visdomsord & talesätt    Mannen hade så mycket förstånd, att han knappast längre kunde användas till någonting här i världen. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Människan har tre valmöjligheter att handla klokt. För det första genom eftertanke; det mest förädlade, för det andra genom att härma, det är det lättaste, och för det tredje genom erfarenhet, det är det bittraste. Konfucius

Visdomsord & talesätt    Mäns lärdom kommer från böcker, kvinnors från naturen. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Mäns visdom är en stege, kvinnans visdom är en spiraltrappa. Halldór Laxness

Visdomsord & talesätt    Med båda fötterna på jorden kommer man inte långt. Loesje

Visdomsord & talesätt    Misstro var och en som äger lust att straffa. Friedrich Nietzsche

Visdomsord & talesätt    Mitt i den mörkaste vintern, lärde jag mig äntligen, att det inom mig, finns en oförgänglig sommar. Albert Camus

Visdomsord & talesätt    Mjölka den ko som står närmast. Grekiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Mycket få människor lyssnar med odelad uppmärksamhet på andra. De har ju sin egen replik att förbereda. Carl Hammarén

Visdomsord & talesätt    När en blind leder en blind faller båda i gropen. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    När inte fan vill gå själv, skickar han en käring. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    När jag läser om medeltiden förstår jag att vi har kommit mycket längre om 500 år. Loesje

Visdomsord & talesätt    När jag var ung trodde jag att pengar var det viktigaste i livet, nu när jag är gammal vet jag att det är så. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    När man har preciserat sin ståndpunkt behöver man inte slå läger högst uppe på den. Winston Churchill

Visdomsord & talesätt    När man tar lagen i egna händer så är lagen förloraren. När lagen förlorar så tynar frihet bort. Robert F. Kennedy

Visdomsord & talesätt    Också en avhuggen kvist växer ut igen. Bhartrihari

Visdomsord & talesätt    Om dåren var uthållig i sin dårskap skulle han bli vis. William Blake

Visdomsord & talesätt    Om det vore så roligt att arbeta som många påstår, så skulle borgmästaren hugga sin ved själv. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Om du inte har något att göra, gör det inte här. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Om en man är så fantasilös att han drar fram bevis för en lögn, kan han lika gärna tala sanning med en gång. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Om man talar sanning kan man vara säker på att förr eller senare bli avslöjad. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Om vi inte skäms för att tänka det skall vi inte skämmas för att säga det. Cicero

Visdomsord & talesätt    Onödig visdom skall man spara, tills man själv råkar i fara. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Överdrifternas väg leder till visdomens palats. William Blake

Visdomsord & talesätt    Övertygelser är ofta sanningens farligaste fiender. Friedrich Nietzsche

Visdomsord & talesätt    Övervinn vrede med kärlek, illvilja med god vilja; övervinn snålhet med frikostighet, lögnaren med sanning. Buddha

Visdomsord & talesätt    På rullande sten växer ingen mossa. Ordspråk från Sverige

Visdomsord & talesätt    Rädsla urholkar själen. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Raka träd fälls först, friska brunnar öses först torra. Kinesiskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Retar du upp dig på ting som är små, så är du väl inte större än så. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Ryck upp villfarelsen med roten genom att sluta tänka i begreppet "jag". Buddha

Visdomsord & talesätt    Så länge det finns överflöd så är fattigdom ond. Robert F. Kennedy

Visdomsord & talesätt    Säg mig vad du föraktar och jag skall visa dig din begränsning. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Säg mig vad du skrattar åt och jag ska säga dig vem du är. Johann Wolfgang von Goethe

Visdomsord & talesätt    Sanningen kan aldrig uttryckas i ord, den kan bara levas. Johann Wolfgang von Goethe

Visdomsord & talesätt    Skandal är skvaller som blivit tråkigt genom moral. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Skänk mej av livets överflöd och jag kan undvara det nödvändigaste. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Skönheten blir dubbelt så stor när den ställs mot det grå. Adolphson och Falk

Visdomsord & talesätt    Skurkar faller inte ner från skyn, inte heller stiger de upp ur jorden som onda andar. De är produkter av en felaktig social ordning och varje medborgare är därför skyldig till deras existens. Mahatma Gandhi

Visdomsord & talesätt    Snöflingor är ett av naturens bräckligaste ting, men se bara vad de kan göra när de håller ihop. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Sök inte eder tillflykt hos någon utom eder själva. Buddha

Visdomsord & talesätt    Stor låga följer ofta liten gnista. Dante

Visdomsord & talesätt    Studera det förgångna, om du vill förutsäga det kommande. Konfucius

Visdomsord & talesätt    Tolerans är ett bevis för misstro mot sitt eget ideal. Friedrich Nietzsche

Visdomsord & talesätt    Tomma tunnor skramlar mest. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Tro inte att du är så stor att andra ter sig små. Konfucius

Visdomsord & talesätt    Turen ger aldrig bort någonting. Den lånar bara ut. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Utför inte gärningar som du måste dölja bakom ursäkter. Ahmed Al-Hamdani

Visdomsord & talesätt    Vad är det att vara vis? – Det är att inse hur lite man vet, att se alla andras fel och erkänna sina egna. Joseph Addison

Visdomsord & talesätt    Vad man än vänta så blir det annorlunda. Buddha

Visdomsord & talesätt    Vanligt sunt förnuft är inte så vanligt. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Vanligt sunt förnuft är inte särkilt vanligt. Voltaire

Visdomsord & talesätt    Vänskap mångdubblar gäldjen och delar sorgen. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Vi är alla nakna under kläderna. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Vi är alla okunniga, men i olika ämnen. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Vi begränsar vår värld med tanken. Buddha

Visdomsord & talesätt    Vi bör odla våra egenskaper, inte våra egenheter. Johann Wolfgang von Goethe

Visdomsord & talesätt    Vi ligger alla i rännstenen, men somliga av oss tittar på stjärnorna. Oscar Wilde

Visdomsord & talesätt    Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss. Winston Churchill

Visdomsord & talesätt    Vid taktiska anfall ska man vara fem mot en. Mao Zedong

Visdomsord & talesätt    Vild ungdom – lugn ålderdom. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Vinet är inte upphovet till berusningen. Det är den som druckit det. Konfucius

Visdomsord & talesätt    Virtue is not left to stand alone. He who practices it will have neighbors. Konfucius

Visdomsord & talesätt    Visdom är den belöning man får med tiden därför att man lyssnade när man egentligen velat tala själv. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Visdom är den egenskap som hindrar oss från att hamna i situationer där vi behöver den. Okänt ursprung

Visdomsord & talesätt    Visdomen har långa öron och kort tunga. Svenskt ordspråk

Visdomsord & talesätt    Vissa människor ser saker som de är och frågar sig "varför?". Andra ser dem som de kunde vara och frågar "varför inte?". Robert F. Kennedy

Visdomsord & talesätt    Aforismens potensproblem: ju kortare desto bättre. Hanns-Hermann Kersten aforism

Visdomsord & talesätt    En aforism är aldrig tillräckligt sann; den är antingen en halvsanning eller halvannan sanning. Karl Kraus

Visdomsord & talesätt    Många aforismer är gravstenen över en stor tanke som dog i förtid. Hermann Bahr aforism

Visdomsord & talesätt    Aforismen är son till elakheten och analysen. Gabriel Laub aforism

Visdomsord & talesätt    Alla aforismer om kvinnor är ofrånkornligen elaka. För att skildra det goda hos kvinnorna behöver man flera sidor. André Maurois aforism

Visdomsord & talesätt    Den aforism som vill spegla ett brottstycke av sanningen är sannare än den som för söker få med allt. Ellen Margrete Nielsen

Visdomsord & talesätt    Aforismer är som vattendroppar; var för sig är de ingenting men tillsammans utgör de ett hav. Frejlif Olsen aforism

Visdomsord & talesätt    Ju högre en djurart står, desto mera onyttigt tar den sig för. Höns skriver inte aforismer. Nis Petersen aforism

Visdomsord & talesätt    Aforismen är en lyrisk skärva. Stanislaw Jerzy Lec aforism

Visdomsord & talesätt    Aforismer man inte studsar till inför är överflödiga. Mikal Rode aforism

Visdomsord & talesätt    Aforismer är som parfym. Inte för många droppar åt gången. Det är lättare att hitta på geniala strötankar än att hitta någon som är villig att ge ut dem. Carl Erik Soya aforism

Visdomsord & talesätt    Av alla stora olästa författare tror jag att Tocqueville är den oftast citerade. Russell Baker

Visdomsord & talesätt    Det säkraste sättet att göra en man till en tråkmåns är att citera honom. Robert Benchley

Visdomsord & talesätt    Jag älskar citat för det är ett nöje att återfinna sina egna tankar vackert formulerade med stor auktoritet av någon som är erkänt klokare än man själv. Marlene Dietrich

Visdomsord & talesätt    Även analfabeter citerar ständigt Shakespeare. Det beror på att Shakespeare sagt nästan allting först. Russell Baker

Visdomsord & talesätt    Citatet är ett sätt att vara oförskämd på – eller spirituell – eller bara allmänt elegant. Lasse Ellegaard

Visdomsord & talesätt    Som tvåa efter upphovsmannen till ett bra uttalande kommer den som citerar honom. Ralph Waldo Emerson

Visdomsord & talesätt    När något sagts och sagts bra, gör dig inte några skrupler: Citera och gör det snabbt. Ange källan? Varför det? Antingen vet din läsare varifrån du tagit formuleringen, och då är försiktigheten bortkastad, eller också vet han det inte, och då förödmjukar du honom. Anatol France

Visdomsord & talesätt    Ett citat i ett tal, en artikel eller en bok är som ett gevär i händerna på en infanterist. Det talar med auktoritet. Brendan Francis

Visdomsord & talesätt    Citat är bättre än argument. Man kan få övertaget i en diskussion utan att ha överbevisat motståndaren. Gabriel Laub

Visdomsord & talesätt    Av de flesta verk blir bara citaten kvar. Är det då inte bättre att redan från början bara skriva citaten? Stanislaw Jerzy Lec

Visdomsord & talesätt    Många citat dyker upp om och om igen. Endast namnen under växlar. Luis Murschetz

Visdomsord & talesätt    Epigrammet är en sanning på krogrond. John A. Lincoln epigram

Visdomsord & talesätt    Epigrammet är en halv sanning som uttrycks på ett sådant sätt att den irriterar de människor som tror på den andra halvan. Shailers Mathews epigram

Visdomsord & talesätt    Ett brilliant epigram är en festlig trivialitet på maskerad. Lionel Strachey

innehåll aforism.nu